Kapsētas svētki Piņķos


Šogad Piņķu draudzes kapos svinēsim kapusvētkus
 26.jūlijā - 12.00

Babītes Annas kapos 14.00