Mūsu draudzē martā

9.martā - 11.00 Muzikāls dievkalpojums Gavēņa laiku iesākot16.martā – 11.00 Bērnu un ģimeņu dievkalpojums30.martā – 11.00 dievkalpojums, BEZ sadraudzības pēc tā