Draudzes kapsētas

LELB Piņķu sv. Jāņa draudzei pieder 2 kapsētas: Piņķu Jāņa draudzes kapi un Babītes Annas kapi.

Kapu apsaimniekošanas ZIEDOJUMS maksājams:

  1. - pie kapu administratora JĀŅA AMOLA;
  2. - vai pie kapu pārvaldnieka ANDRA VISMAŅA;
  3. - vai AR BANKAS PĀRSKAITĪJUMU.

KAPU ADMINISTRATORS (baznīcā pieņem ziedojumus, slēdz līgumus) – 29642583 - aktuālos darba laikus skatīt pie kapsētas vai baznīcas durvīm!!! 

KAPU PĀRVALDNIEKS (ierāda kapavietas, pieņem ziedojumus, organizē izvadīšanas) – 28336033

PATLABAN NORIS KAPAVIETU LĪGUMU PĀRREĢISTRĀCIJA PIŅĶU KAPOS: LŪDZAM, ikvienu kapavietas īpašnieku, ierasties pie kapu administratora, ar aizpildītu šeit pievienoto >>> IESNIEGUMU <<<, un noslēgt līgumu par sev piederošo kapavietu.

Mūsu rekvizīti:
LELB Piņķu svētā Jāņa draudze
Piņķi, Mārupes novads, LV-2107
Reģistrācijas Nr.: 90000660517
Bankas konts: LV39UNLA0003000701117
Bankas nosaukums: SEB banka