• Kristības

  Kristības

  Informācija par bērna kristīšanu LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē, iesnieguma veidlapa un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Iesvētības

  Iesvētības

  Informācija par iesvētes mācību un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Laulības

  Laulības

  Kas jādara, lai salaulātos LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē? Noteikumi, iesnieguma veidlapa un mācītāja ieteikumi.

 • Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgais vadītājs uzklausa tevi un palīdz saprast Svētā Gara padomus, aicinājumus un maigas norādes tavai dzīvei.

 • Dievkalpojumi

  Dievkalpojumi

  Piņķu Jāņa baznīcā dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.: 11.00. Vairāk par dievkalpojumu luteriskajā baznīcā lasiet šeit.

 • Mācītājs

  Mācītājs

  Piņķu draudzē kalpo LELB mācītājs Andrejs Irbe. Šeit varat uzzināt, kā sazināties ar garīdznieku.

Mācītāja pārdomas par APRĪĻA lozungu (2024)

"... esiet vienmēr gatavi atbildēt ikvienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos."
(1. Pēt. 3:15)

PĀRDOMAS: Apustuļa Pētera vārdi: "esiet vienmēr gatavi atbildēt ikvienam, kas prasa jums paskaidrojumu," mazliet skan kā aicinājums aizstāvēt Dievu. Vai esam kādreiz mēģinājuši aizstāvēt Dievu? Visticamāk, ka jā, taču Viņam mūsu aizstāvība nav vajadzīga, jo Viņš ir tas, kurš aizstāv mūs, un nekad nebūs otrādi, pretējā gadījumā tas būtu tikpat kā pele aizstāvētu ziloni. Taču, nē, Dievs ir pilnīgi spējīgs aizstāvēt Sevi pats, ja uzskata to par nepieciešamu.

Tāpēc, kad savos centienos aizstāvēt Dievu un kristietību mēs iekrītam uzbudinājumā vai iekaistam dusmās, tas nozīmē, ka esam kaut ko pārpratuši kristietībā un esam pārpratuši ticību — un, atklāti sakot, tas pat aizvaino Dievu. Dievs ir tas, kurš mūs sargā, nevis otrādi.

Mēs paļaujamies uz Viņu, ka Viņš parūpēsies par mums; savā laikā un veidā tiks galā ar visiem zaimotājiem, meļiem un nīdējiem, un tāpēc mums tas nav jādara. Kamēr Dievs pats ar to visu tiek galā, Viņa Dēls Jēzus mums ir mācījis lūgties par šiem cilvēkiem un parādīt viņiem žēlsirdību darbībā: "Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni. Svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs apvaino. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs." (Mt. 5:43-45; Lk. 6:28, 36) Mēs neiesaistāmies cīņās ar vai pret viņiem; mēs neiesaistāmies asās, bieži vien neauglīgās diskusijās ar viņiem, vēl jo vairāk tāpēc, ka daži no mums paši kādreiz bija tieši tādi paši.

Ko tad apustulis Pēteris vēlas pateikt ar šiem vārdiem? Viņš runā par Kunga Jēzus Labās Vēsts skaidrošanu laipnībā un ar cieņu pret līdzcilvēkiem. Iespējams, savās dzīvēs esam pieredzējuši kādus ļoti smagus laikus ar pārliecību, ka Kungs ir ar mums, Viņš tur mūs Savās rokās un nes mūs cauri pārdzīvojumiem pat tad, kad nejūtam Viņa klātbūtni un daudz ciešam. Un, pēc kāda laika, iespējams, kāds mums saka: "Es tevi vēroju grūtībās un nesaprotu – kā tu tiki tām cauri? Kā tu to izdarīji? Kas tev ir tāds, kā nav man?"

Un tieši tajā brīdī mums atveras durvis, lai stāstītu citiem par Jēzu – ka mums ir Jēzus. Mums nav jālasa lekcija divu stundu garumā vai jāzina atbildes uz visiem jautājumiem. Viss, ko mēs darām, ir liecināšana, piemēram, šādiem vārdiem: "Es nezināju, kā to visu pārcietīšu, bet es uzticējos, ka Jēzus mani izvilks no tā visa ārā. Viņš atdeva par mums Savu dzīvību krustā, jo Viņš mūs mīl. Un tāpēc, kad man ir problēmas, es vēršos pēc palīdzības pie Viņa lūgšanās un dievkalpojumos."

Dievs caur apustuli Pēteri mums atgādina, ka mūsu uzdevums nav pārliecināt citus, bet gan liecināt - atbildēt laipnā un cieņpilnā veidā tā, lai citi var mūs saprast. Un tad mēs turpinām savas dzīves un liecinām ar savu dzīvi par Jēzu, atdarinot Viņu. Mēs turpinām savas dzīves un izlīdzināmies ar citiem - kalpojam viņiem tādā veidā, ko caurstrāvo Jēzus mīlestība. Un Svētais Gars būs tas, kas mūsu līdzcilvēkus pārliecinās. Tāpēc, kad Viņš mūs lieto, lai pievestu kādu pie ticības, tas nav iemesls un laiks spīdēt ar savu pārākumu vai teoloģiskām zināšanām, bet gan pagodinājums un privilēģija, uz kuru Dievs mūs aicina, sacīdams: "esiet vienmēr gatavi atbildēt ikvienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos. Un atbildiet sirsnībā un bijībā." (1. Pēt. 3:15, 16)

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk

APRĪĻA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2024)

ZIŅOJUMI:

1. Svētdien, 14. aprīlī, plkst.: 11:00, svinēsim dievkalpojumu “ar viesu dalību”. Kopā ar mūsu draudzes ērģelnieku Jāni Pelši dievkalpojumā piedalīsies jauktais koris “Cantus Fortis”, solisti: Ilona Dzērve (soprāns), Mārtiņš Zvīgulis (tenors), Ivars Cinkuss (baritons un diriģents). Programmā: Gabriels Forē - Rekviēms.

2. Sestdien, 27. aprīlī, plkst.: 10:00, “Lielā Talka 2024” ietvaros uzkopsim arī mūsu Piņķu baznīcu, Mācītājmuižu un apkārt esošās teritorijas, lai spodrinātu ne tikai mūsu laicīgās, bet arī garīgās mājas.

3. Aicinām draudzes locekļus uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS), atbalstīt iesvētāmos un mācītāju ar savām ticības liecībām. Kursa noslēgumā Iesvētības – 16. jūnijā.

4. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

5. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

6. Dievs jūs bagātīgi svētī, “lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.” (2. Kor. 9:8) Lūgums veikt regulāro ziedojumu, vēlams katru mēnesi, lai UZCELTU DRAUDZES NAMU, uzturētu dievnamu un draudzes darbu. Ieteicamo ziedojuma apjomu un rekvizītus var atrast draudzes mājas lapā: https://www.pinkudraudze.lv/p/ziedojumi.html

Lai Dieva svētīts aprīļa mēnesis!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudzeTālāk

Lieldienas Piņķu baznīcā (2024)

 
Tālāk

Mācītāja pārdomas par MARTA lozungu (2024)

"Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu, Nācarieti, krustā sisto, Viņš ir augšāmcēlies, un Viņa šeit nav. Redziet, vieta, kur tie Viņu nolika."
(Mk. 16:6)

PĀRDOMAS: Dažreiz cilvēki, kam ir izdevies par mata tiesu izbēgt no nāves vai no kāda apdraudējuma, to svin kā otru dzimšanas dienu. Lieldienu prieka iemesls ir daudz lielāks, jo mūsu augšāmceltais Kungs Jēzus nebēga, bet gan, mīlestības vadīts, ar nolūku devās nāvē, lai mūs no tās izglābtu; lai izglābtu mūs no dažāda veida apdraudējumiem, par kuriem mums, dažkārt, var nebūt pat nojausmas, skrienot savos ikdienas darbos.

Un vai tas nav iemesls nākt katru svētdienu uz dievnamu, pie Jēzus, lai Viņam pateiktos par aizvadīto nedēļu, lai no Viņa saņemtu mūsu pestīšanu Vārdos un sakramentos, un Ārona svētības vārdiem saņemt Jēzus svētību jaunajai nedēļai – vai tas nav pietiekams iemesls būt ar Jēzu baznīcā no svētdienas uz svētdienu? Dievs zina, ka mums ar to nepietiek, un tāpēc Viņš neapstājas pie dievkalpojuma vien, bet ļauj Savam Dēlam Jēzum nokāpt ellē, lai mūs atbrīvotu arī no tās; lai mūs atbrīvotu no tās elles, ko, iespējams, kāds no mums piedzīvo tagad savās dzīvēs; lai mūs pasargātu no elles, kas jebkurā brīdī var ielauzties mūsu ikdienā.

Līdz Lieldienām Jēzum vajadzēja noiet sūru ceļu, un arī mums šajā Gavēņa laikā tāpat. Lieldienas mūsu dzīvēs sākas tad, kad Kristus nokāpj mūsu personīgajā ellē. Baisi un sāpīgi, kad Viņš pasludina bauslību un tiesu visam, kas mūsos ir no elles, taču tā ir krīze uz atveseļošanos un uz dzīvību, lai kapa akmens negultos uz mūsu sirdīm vienmēr, bet lai mums būtu iespēja patiesi dzīvot, nevis tikai eksistēt.

Skumju dziļākais avots ir dvēseles bēdas par laiku, kas pazaudēts, dzīvojot bez Kristus. Ar nekristīgu dzīvesveidu mēs atraidām Kristu, un dvēsele skumst par katru tādu dienu, jo nespēj piepildīt savu aicinājumu un likt lietā Svētā Gara dāvanas, kuras Dievs mums katram devis. Talanti pūst norakti zemē. Visbēdīgāk, ja tā paiet viss mūžs. Tāpēc Kristus katrā dievkalpojumā nokāpj arī mūsu zemākajās sirds un dvēseles vietās, lai radītu mūsos impulsu meklēt dzīvi Viņa patvērumā. Īpaši tas notiek caur Kristību. Caur Kristību atmodinātai un iztrūcinātai dvēselei Kristus pieskaras ar Savu līdzjūtību un saka mierinājuma vārdus: “Ienaidnieku, no kā tu baidies, Es esmu satriecis. Nāvi Es esmu uzvarējis. Es tevi nepazudinu. Tev tavi grēki ir piedoti. Tici, ej un negrēko vairs!” Tas ir dvēseles svētku brīdis, kurā mēs svinam Lieldienas. Āmen!

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk

MARTA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2024)

ZIŅOJUMI:

1. Klusajā nedēļā (no 25. līdz 30. martam) mācītājs nepieņem un draudzes kanceleja nestrādā!!! Apmeklējumu pie mācītāja lūgums ieplānot savlaicīgi.

2. Klusajā trešdienā (27. martā), plkst.: 19:00, svinēsim kristīgu Pashas mielastu. Pasha ir draudzes un arī ģimeņu pasākums, kur bērniem un jauniešiem ir sava loma. Tā ir unikāla iespēja iedziļināties, baudīt un piedzīvot to, kas notika “tanī naktī, kad Viņš [Jēzus] tapa nodots.” Mēs svinēsim šo mielastu, lai pievērstu uzmanību, kā tas skaidri norāda uz beidzamo un pilnīgo Jēru – Jēzu Kristu. Mielasts ilgst ap 3 stundām. Pasākumā ietilpst ne vien “rituālā” daļa, bet arī svētku vakariņas. Tāpēc aicinām ņemt līdzi groziņu kopīgam mielasta galdam. Pieteikšanās pie draudzes mācītāja Andreja (tālr.: 26788931; e-pasts: macitajs@pinkudraudze.lv).

3. Zaļajā ceturtdienā (28. martā) pēc dievkalpojuma baznīcas sakristejā pulcēsimies uz nelielu SADRAUDZĪBAS mielastu, pēc kura vienosimies nakts lūgšanās, lai sekotu Kungam Jēzum Viņa ciešanu notikumos, tādējādi sagatavojoties Lielās piektdienas dievkalpojumam.

4. Gavēņa laiks ir grēknožēlas, pārdomu un sevis izmeklēšanas laiks, kurā draudzes locekļi ir īpaši aicināti gavēt (t.sk. no TV, filmām, laicīgās literatūras), pastiprināti nodoties lūgšanām, Bībeles lasīšanai, apmeklēt mācītāju ikgadējai pastorālai sarunai un/vai privātai grēksūdzei.

5. Aicinām draudzes locekļus uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS), atbalstīt iesvētāmos un mācītāju ar savām ticības liecībām. Kursa noslēgumā Kristības Lieldienu naktī – 30. martā (sestdienas nakts), un Iesvētības – 16. jūnijā.

6. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

7. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

8. Dievs jūs bagātīgi svētī, “lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.” (2. Kor. 9:8) Lūgums veikt regulāro ziedojumu, vēlams katru mēnesi, lai UZCELTU DRAUDZES NAMU, uzturētu dievnamu un draudzes darbu. Ieteicamo ziedojuma apjomu un rekvizītus var atrast draudzes mājas lapā: https://www.pinkudraudze.lv/p/ziedojumi.html

Lai Dieva svētīts marta mēnesis!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudzeTālāk

LABDARĪBAS KONCERTS "Kopā ar Ukrainu" - 24.02.2024.
Tālāk

Mācītāja pārdomas par FEBRUĀRA lozungu (2024)

Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā,
lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam.
(2. Tim. 3:16-17)

PĀRDOMAS: Lasot grāmatas, vai esam kādreiz nonākuši līdz to beigām, bet palikuši neapmierināti ar to, ka grāmatas saturs nav garāks? Iespējams, mums ir patikuši grāmatas varoņi un tā pasaule, kurā norisinās grāmatas sižets. Iespējams, mēs vēlētos, ka stāsts turpinātos. Tā ir mums visiem labi pazīstama un izplatīta sajūta, īpaši, ja lasāmviela atbilst mūsu žanram vai sirds stīgām. Un tas izskaidro, kāpēc cilvēki mūsdienās, īpaši, interneta vidē - forumos - sazinās ar saviem iecienītākajiem rakstniekiem, lai iegūtu no viņiem vairāk informācijas. Šķiet, ja mēs varētu iekļūt autora galvā, būtu daudz vairāk labu lietu, kuras varētu turpināt baudīt. Dievs zina, ka mēs tādi esam, un tas ir iemesls tam, kāpēc Viņš ir radījis Bībeli tādā apjomā, cik tā ir lasāma.

Šī mēneša lozungs no apustuļa Pāvila 2. vēstules Timotejam, pievērš mūsu uzmanību Dieva iedvestiem Rakstiem, proti, Bībelei, kas ir daudzu grāmatu kolekcija jeb bibliotēka. Dažas grāmatas ir garākas, dažas – ļoti īsas. Un ir kāda viena lieta, kas vijas cauri visam Bībeles vēstījumam – Dieva Svētā Gara balss, kas runā caur Bībeles pierakstītājiem, lai pievestu mūs aci pret aci ar Dievu, mūsu Glābēju.

Paskatoties grāmatnīcu skatlogos, mēs pamanām, ka grāmatas mēdz būt dažāda žanra – katra grāmata atbilst noteiktam žanram: juridiskā, filozofiskā, reliģiskā, vēsturiskā literatūra; detektīvi, dzeja, proza, drāma, biogrāfijas un autobiogrāfijas, un daudzi citi žanri. Taču Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kurā ir visi iespējamie literatūras žanri.

Bībelē ir 5 likumu grāmatas (1. – 5. Mozus grāmatai), kas mūsdienās atbilstu juridiskai un filozofiskai literatūrai. Tur ir 12 vēstures grāmatas, 5 dzejas un gudrības grāmatas, starp kurām Psalmu grāmata ieņem ievērojamu vietu, par cik tā satur gan lūgšanas, gan dziesmas, un Sālamana augstā dziesma, kas sevī ietver romantismu un “erotisko” literatūru. Bībelē ir 17 praviešu grāmatas, 4 Evaņģēliji, 1 apustuļu darbu grāmata, 21 vēstule un 1 Atklāsmes grāmata, un tajās visās mijas kopā ļoti daudzi literārie žanri: drāma, detektīvs, Dieva Dēla Jēzus biogrāfija no četriem dažādiem skatu punktiem – no Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa skatījuma. Un, ja palasīsim Bībeli rūpīgāk, mēs noteikti tajā atradīsim arī daudzus citus literāros žanrus, kuros mēs ieraugām savu dzīvi, sevi pašus, un kas pieskaras mūsu sirds stīgām, jo Bībeles grāmatās mēs redzam Dievu darbībā. Mēs redzam to Dieva mērķi, kāpēc Viņš mums Bībeli ir devis – lai mēs, Dieva cilvēki, kļūtu pilnīgi un būtu sagatavoti ikvienam labam darbam. (2. Tim. 3:17)

Caur Bībeles tekstu Dievs runā ar mums "pa tiešo" vai caur Bībeles pierakstītājiem, kas bija tādi paši cilvēki kā mēs, un mums ir privilēģija to visu dzirdēt un tajā klausīties, lai caur Saviem vārdiem Dievs darītu mūs pilnīgus, un sagatavotu mūs ikvienam labam darbam. Bībeles tekstā mēs ieraugām Dieva raksturu, Viņa vērtības un to, ko Viņš nevar ciest. Bībeles tekstā mēs ieraugām to, kā Dievs rīkojas miljonos dažādu situāciju, un tas mums palīdz atpazīt to, kā Viņš darbojas mūsu pašu dzīvēs – tieši šeit un tagad, lai darītu mūs pilnīgus un sagatavotu mūs ikvienam labam darbam.

Protams, ir noteiktas Bībeles daļas, kuras ir ļoti grūti saprast. Tas, ko mēs nesaprotam, citam cilvēkam, citā laikā vai kultūrā, var būt pilnīgi saprotams. Taču mēs varam nebaidīties no tā un teikt: "Es nesaprotu", lai pamanītu, cik svarīgi ir nākt kopā un svētdienās pēc dievkalpojuma visiem kopā lasīt Bībeli, LAI saprastu. Galvenais, neatlikt Bībeles lasīšanu malā pavisam, bet turpināt ar kādu vieglāk saprotamu Bībeles daļu, piemēram, Jaunajā Derībā, ar kādu no Evaņģēlijiem vai vēstulēm, lai caur to Dievs darītu mums nesaprotamās lietas saprotamas, ka varam kļūt pilnīgi un būt sagatavoti ikvienam labam darbam.

Vissvarīgākā lieta pāri visām ir tā, ka mēs redzam Dievu kā cilvēku, dzīvojam mūsu vidū — dievcilvēku Jēzu Kristu. Dievs mums dod četrus dažādus skatījumus uz Jēzus dzīvi — Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa Evaņģēlijos, jo Evaņģēlijs ir Bībeles sirds. Tajos mēs lasām par Dievu, kurš piedzimst mūsu pasaulē kā cilvēks; dzīvo to pašu grūto, nemierīgo dzīvi, ko dzīvojam mēs šodien; parāda, cik ļoti Dievs mūs mīl katrā vārdā, ko Viņš runā, un katrā darbībā, ko Viņš veic. 

Mēs lasām un katru gadu Klusajā nedēļā – nedēļā pirms Lieldienām – piedzīvojam vislielāko, pestījošo drāmu, kurā Viņu nodod draugs; kurā Viņu spīdzina, un par to, kā Viņš nodod Savu dzīvību pie krusta, lai glābtu mūs no ļaunuma varas un padarītu mūs par Dieva bērniem, kas dara ikvienu labu darbu aiz mīlestības uz Dievu un līdzcilvēkiem. Un tad brīnišķīgākās nodaļas no visām ir tās, kurās mēs lasām un piedzīvojam Kunga Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem Lieldienu rītā, salaužot nāves varu mūsu labad - ikviena labad, kas Viņam uzticas. Apustulis Pēteris mums atgādina, ka "šis ir apsolījums jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko pieaicinās Kungs, mūsu Dievs." (Ap.d. 2:39)

Mūsu dzīvē ir daudz tumšu un šausmīgu nodaļu, tāpat kā Bībelē. Taču šīs Bībeles nodaļas ir garantija mūsu pašu laimīgajām beigām zemes dzīves noslēgumā, jo Dievs, kurš mums iedeva Bībeli, ir tas pats Dievs, kurš izpērk mūsu pašu dzīves stāstus no ļaunuma ietekmes. Februāra mēnesī atcerēsimies, ka mēs esam Viņa tauta, Viņa varoņi – un Viņš mūs ir darījis par Saviem bērniem caur Viņa Vārdu - caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu un Glābēju. Āmen!

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk