Bībeles lasīšanas plāns

Bībeles lasīšana ir svarīga garīga disciplīna, kurā mēs uzņemam sevī Dieva Vārdu, kas stiprina mūsu ticību, dod izpratni par Dieva gribu un sagatavo mūs Dieva apsolījumu saņemšanai.

Taču Bībele nav parasta grāmata vai romāns, kuru būtu viegli lasīt. Bieži vien cilvēki sastopas ar izaicinājumu to lasīt, tāpēc esam izveidojuši Bībeles iknedēļas lasīšanas plānu, kas atvieglotu Bībeles lasīšanu ikdienā.

Mēs draudzē katru nedēļu lasām kādu noteiktu Bībeles fragmentu un pārdomājam:

 1. 1. Ko dotais Bībeles fragments man, personīgi, MĀCA?
 2. 2. Kādu personīgu PATEICĪBU dotais Bībeles fragments manī izraisa?
 3. 3. Kādu GRĒKSŪDZI dotais Bībeles fragments manī izraisa?
 4. 4. Kādu personīgu LŪGŠANU dotais Bībeles fragments manī izraisa?

Katru dienu mēs lasām kādu no zemāk dotajiem Bībeles fragmentiem un visas nedēļas garumā doto fragmentu pārdomājam, atbildot uz augstāk dotajiem 4 jautājumiem.

Ja mums rodas pašiem savi jautājumi – mēs tos pierakstam un tiekamies svētdienā pēc dievkalpojuma, lai kopā ar draudzi pārrunātu nedēļas fragmentu.

Šajā gadā katru nedēļu mēs lasām Evaņģēlijus:

Maijs 2023:

 1. 22. - 28.05. - Jņ. 14:21-29 [ atvērt Bībeles fragmentu ]
Jūnijs 2023:
 1. 29.05. - 04.06. - Jņ. 1:1-18 [ atvērt Bībeles fragmentu ]
 2. 05. - 11.06. - Mt. 12:33-37 [ atvērt Bībeles fragmentu ]
 3. 12. - 18.06. - Mt. 13:44-52 [ atvērt Bībeles fragmentu ]
 4. 19. - 25.06. - Mt. 15:29-39 [ atvērt Bībeles fragmentu ]
Jūlijs 2023:
 1. 26.06. - 02.07. - Mt. 18:1-5 [ atvērt Bībeles fragmentu ]
 2. 03. - 09.07. - Mt. 19:23-30  [ atvērt Bībeles fragmentu ]
 3. 10. - 16.07. - Mt. 21:23-32 [ atvērt Bībeles fragmentu ]
 4. 17. - 23.07. - Mt. 22:1-14 [ atvērt Bībeles fragmentu ]
 5. 24. - 30.07. - Mt. 23:29-39 [ atvērt Bībeles fragmentu ]
Augusts 2023:
 1. 31.07. - 06.08. - Mt. 25:14-30 [ atvērt Bībeles fragmentu ]
 2. 07. - 13.08. - Mt. 25:31-46 [ atvērt Bībeles fragmentu ]
 3. 14. - 20.08. - Jņ. 1:43-51 [ atvērt Bībeles fragmentu ]
 4. 21. - 27.08. - Jņ. 3:22-30 [ atvērt Bībeles fragmentu ]