Bībeles lasīšanas plāns

Bībeles lasīšana ir svarīga garīga disciplīna, kurā mēs uzņemam sevī Dieva Vārdu, kas stiprina mūsu ticību, dod izpratni par Dieva gribu un sagatavo mūs Dieva apsolījumu saņemšanai.

Taču Bībele nav parasta grāmata vai romāns, kuru būtu viegli lasīt. Bieži vien cilvēki sastopas ar izaicinājumu to lasīt, tāpēc esam izveidojuši Bībeles iknedēļas lasīšanas plānu, kas atvieglotu Bībeles lasīšanu ikdienā.

Draudzē mēs katru nedēļu lasām kādu noteiktu Bībeles fragmentu, kas ir dots zemāk, un katrā nedēļas dienā pārdomājam pa vienam jautājumam:

 1. 1. Ko dotais Bībeles fragments man, personīgi, MĀCA?
 2. 2. Kādu personīgu PATEICĪBU dotais Bībeles fragments manī izraisa?
 3. 3. Kādu GRĒKSŪDZI dotais Bībeles fragments manī izraisa?
 4. 4. Kādu personīgu LŪGŠANU dotais Bībeles fragments manī izraisa?

Ja mums rodas pašiem savi jautājumi – mēs tos pierakstam un tiekamies svētdienā pēc dievkalpojuma, lai kopā ar draudzi pārrunātu nedēļas fragmentu.

Šajā gadā katru nedēļu mēs lasām:

Marts 2024:

 1. 26.02. - 03.03. - Rom. 8:1-10
 2. 04.03. - 10.03. - Rom. 8:11-17
 3. 11.03. - 17.03. - Rom. 12:1-8
 4. 18.03. - 24.03. - 1. Tim. 6:12-16
 5. 25.02. - 31.03. - Jes. 51:9-11
Aprīlis 2024:
 1. 01.04. - 07.04. - Bībeles lasīšana ar iesvētāmajiem - 1. nedēļa
 2. 08.04. - 14.04. - Bībeles lasīšana ar iesvētāmajiem - 2. nedēļa
 3. 15.04. - 21.04. - Bībeles lasīšana ar iesvētāmajiem - 3. nedēļa
 4. 22.04. - 28.04. - Bībeles lasīšana ar iesvētāmajiem - 4. nedēļa
Maijs 2024:
 1. 29.04. - 05.05. - Bībeles lasīšana ar iesvētāmajiem - 5. nedēļa
 2. 06.05. - 12.05. - Bībeles lasīšana ar iesvētāmajiem - 6. nedēļa
 3. 13.05. - 19.05. - Bībeles lasīšana ar iesvētāmajiem - 7. nedēļa
 4. 20.05. - 26.05. - Bībeles lasīšana ar iesvētāmajiem - 8. nedēļa
Jūnijs 2024:
 1. 27.05. - 02.06. - Ap.d. 8:14-25
 2. 03.06. - 09.06. - Ap.d. 8:26-40
 3. 10.06. - 16.06. - Ap.d. 10:9-23 (pēc dievkalpojuma Bībeles lasīšana nenotiks)
 4. 17.06. - 23.06. - Ap.d. 13:1-12
 5. 24.06. - 30.06. - Ap.d. 15:1-12
 Jūlijs 2024:
 1. 01.07. - 07.07. - Ap.d. 17:16-34
 2. 08.07. - 14.07. - Ap.d. 19:11-20
 3. 15.07. - 21.07. - Ap.d. 21:3-15 (pēc Kapu svētkiem Bībeles lasīšana nenotiks)
 4. 22.07. - 28.07. - Ap.d. 22:30-23:11