Paveiktie darbi

Kopš 2004.gada jūnija mēnesī svinējām Piņķu Jāņa baznīcas 130 gadu lielo jubileju ir pagājis laiks. Beidzot, pēc tik ilgiem gadiem, ir radusies iespēja laika zoba stipri sagrauzto, vienreizējo un vēsturisko baznīcu pamazām atjaunot. Otras tik izcilas celtnes mūsu pagastā nav un tādēļ mums ir uzticēta liela atbildība.

Ar Tukuma būvfirmas „SC Celtnieks” (vadītājs Valentīns Leitēns) un būvinženiera Vjačeslava Ogannesjanca līdzdalību 2004.gada augustā tika uzsākti un decembrī tikpat kā pabeigti nopietni jumta restaurācijas darbi. Tika labotas jumta konstrukcijas un siltināti baznīcas bēniņi, lai vēlāk, ierīkojot apkuri, būtu minimāli siltuma zudumi. Tika uzceltas stalažas, jo darbs vēl būs turpināms pie torņa stāva restaurācijas. Jau atjaunotas nodrupušās karnīzes apkārt baznīcai un torņa galā un ierīkota jumta ūdensnoteku sistēma. Te rezultāts ir acīmredzams, ja atceramies nodrupušās karnīzes un vietas, kur torņa galā tās vispār bija zudušas. Tika ierīkots zibensnovedējs tornim un visai ēkai, jo tā kā ap baznīcu vairs nav augstu koku, zibens draudi vairākkārt ir palielinājušies. Visi darbi tika uzsākti vēlu - augusta mēnesī un tādēļ vēlāk aukstuma dēļ darbi bija apgrūtināti. Ziemā piedzīvojām to, ka sniegs pa jumta plākšņu salaidumu vietām tika intensīvi putināts bēniņos un, siltākā laikā kūstot, ūdens pat tecēja baznīcā. Tādēļ tika veikta pamatīga šuvju hermetizācija no bēniņu puses un visu iespējamo caurumu aizdarīšana. Tā nu tas ir, ka veco lāpīt ir grūtāk nekā nomainīt uz pilnīgi jaunu. Tomēr mūsu baznīcas vecais jumts ir no vienreizēja un ilgmūžīga materiāla - dabīgā grafīta šīfera, tādēļ bija vērts pacīnīties. Jebkurā gadījumā, tik lielas jumta platības pilnīga nomaiņa izmaksātu vairākas reizes dārgāk, nekā remonts. Visai lielā platībā zudušais un bojātais jumta segums, kā arī altāra gala skārda segums (apmēram 120 m2) tika pilnībā nomainīts uz mūsdienīgu polimērbetona imitāciju. Vēl šobrīd torņa galā dažās vietās ir jumta sūce, bet šīs vietas atrodot, nepilnības tiks novērstas. Ir neliela tonālā atšķirība, bet tomēr var redzēt, ka jaunais ir radniecīgs materiāls vecajam. Arī mūsu draudzes puiši Arnis un Matīss Skudri, kā arī Oskars un Armands Ozoliņi piedalījās pie bēniņu tīrīšanas un jumta plākšņu fiksācijas darbiem.

Sadarbībā ar SIA „Apkures Komunikāciju Centrs” ir ierīkota moderna gāzes apkure, kura jau darbojas kopš 2006.gada janvāra. Pagājušajā ziemā apkures sistēma pilnībā sevi attaisnoja. Dievkalpojumos un citos garīgos pasākumos varam sildīties pie aptuveni +14- +16 C grādiem. Modernā gāzes apkure darbojās, telpā pūšot silto gaisu un radot cirkulāciju. Virs altāra varam redzēt iesūces restītes un vecās krāsns vietā, pa labi no altāra izplūdes restītes. Tā nu mēs aukstajā laikā vairs neesam saistīti un varam pēc iespējas biežāk nākt kopā Dievnamā un rīkot dažādus koncertus, dievkalpojumus utt. Protams, ir zināma rūpes par gāzes rēķina nomaksu, bet ceram, ka to segs regulāru koncertu rīkošana, kā arī biežāki dievkalpojumi un draudzes locekļu pašu atbalsts. Katrā ziņā, būs jādomā, kā efektīvāk saimniekot, lai līdzekļi pietiktu visam. Gāzes patēriņš ziemas aukstumā ir aptuveni 1000 m3/mēnesī. Katra mēneša izlīdzinātais maksājums ir aptuveni 60 Ls, kas tik lielas ēkas apkurei tiešām nav pārāk daudz!

Tā nu pateicoties Dieva žēlastībai, mūsu draudzes ērģelnieces Gintas Pētersones iniciatīvai un Babītes pagasta atbalstam, kā arī draudzes darbinieku līdzdarbībai, 2006.gada janvārī aizsākās koncertcikls MŪZIKA PIŅKU BAZNĪCĀ. Siltums baznīcā ir devis iespēju arī aukstajā laikā pēc iespējas biežāk sapulcēties mūsu Dievnamā.

2005.gada vasarā tika pilnīgi atjaunoti vitrāžas tehnikā darinātie ārējie logi. Vitrāžisti Ieva Strazdiņa un Viktors Topoļevskis izgatavoja jaunās vitrāžas aptuveni 25m2 apjomā. Vitrāžas bojāto vietā ievietoja draudzes mācītājs Harijs Grigols un Raivo Štrēms. Tika atjaunoti arī koka otrie logi, kuriem tika pārstiklotas zudušās rūtis 12m2 apjomā, kā arī rūpīgi sakārtotas logu ailes. Caur nepilnīgiem logiem parasti aiziet liela daļa vērtīgā siltuma un tagad tas ir novērsts. Telpā ir palicis arī krietni gaišāks!

Pēc gāzes apkures ierīkošanas, jau aprīļa mēnesī ir tika uzsākts baznīcas palīgtelpu remonts un labiekārtošana. Baznīcas palīgtelpās tika ierīkota kanalizācija un ūdensapgāde, lai tādējādi atvieglotu baznīcas kopšanu un nelielās telpas būtu funkcionālākas un mājīgākas. Pie palīgtelpu remontdarbiem mums palīdzēja rūpīgais un radoši domājošais meistars Pēteris Sīmanis, līdzdarbojoties draudzes mācītājam Harijam Grigolam. Arī mūsu draudzes puiši Matīss Skudris un Armands Ozoliņš kādu laika sprīdi palīdzēja pie ģērbkambara remontdarbiem. Izremontētajām telpām tika sagādātas glītas mēbeles, kā arī šodien tik ļoti nepieciešamā biroja tehnika.

2005. gadā pateicoties LATVENERGO prezidenta Kārļa Miķelsona lielajai palīdzībai tika veikta visas elektroinstalācijas nomaiņa. Pie elektroinstalācijas darbiem, draudzes mācītājam H.Grigolam līdzdarbojoties, tika veikti dažādi tehniskie uzlabojumi, lai baznīcā būtu vairāki ērti pieejami elektrokontakti, lai dievkalpojumi būtu apskaņoti, lai altāris būtu labāk izgaismots, lai baznīca būtu drošāka utt. Tagad ar apskaņošanas tehnikas palīdzību, mēs varam labi dzirdēt ne tikai savu mācītāju, bet arī visus viesus ar klusāku balsi.

Ar SIA „EK Sistēmas” direktora Jura Ivanova kunga un Babītes pagastapadomes un priekšsēdētāja Andreja Ences kunga atbalstu, tika īstenots baznīcas ārpuses (ēkas un torņa) izgaismošanas projekts. J.Ivanovs, kurš ir Piņķu iedzīvotājs, no savas puses ziedoja 1000 Ls un Babītes pagasts šajā projektā ieguldīja 2500 Ls. Izlietotās elektroenerģijas uzskaitei tika uzstādīts atsevišķs kontrolskaitītājs. Babītes pagasta padome apmaksā izgaismošanai patērēto elektroenerģiju. Izgaismošanas sistēma, iestājoties krēslai, ieslēdzas automātiski un, atnākot rīta gaismai, izslēdzas. Tā mūsu skaistā baznīca ir kļuvusi vēl skaistāka un redzamāka. Tiešām, tā ir cēlākā un ievērojamākā celtne visā pagastā un tādējādi ir ļoti labi, ka tā nepaliek tumsas ieskauta, bet arī naktī deg kā bāka. Lai Dievs svētī un uztur ziedotājus un, lai arī turpmāk paliek labā apņēmība atbalstīt labas ieceres.

Pēc lielās rosīšanās 2004.-2005.gadā esam mazliet piekusuši un pieklusuši, bet apņēmības pilni atkal turpināt iesākto atjaunošanas darbu. Ar SIA MANASS palīdzību rudenī tika veikta torņa apakšdaļas karnīžu nosegšana ar titāncinka skārdu, kā arī dekoratīvo pīķu atjaunošana.

2010.gadā tika uzstādītas jaunās ieejas kāpnes baznīcas centrālajai ieejai.

2012.gadā tika veikta kāpņu pārbūve sakristejas ieejai un altārgleznas restaurācija. Jaunatklājums- znāms gleznas autors. Bet nevaru atrast dokumentu par to. atradīšu iedošu.


2012.gada decembrī apritēja 350 gadi draudzes sv.Vakarēdien biķerim. Arī par to uzzinājām jaunus, līdz šim nezināmus datus. Jāpajautā Ainai Kvēpai par biķera autoru.