Ziedojumi

"... katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu. Kā ir rakstīts: viņš bija izšķērdīgs un apdāvināja nabagos, viņa taisnīgums paliks uz laiku laikiem. Kas dala sēklu sējējam un dod maizi ēšanai, nodrošinās sēklu arī jums un to vairos un audzēs jūsu taisnīguma ražu. Jūs tiekat darīti bagāti visā, lai jūsu bagātība izpaustos augstsirdībā, ko mēs vēršam par pateicību Dievam." (2. Kor. 9:7-11)

Ziedošana nav finansiāls akts, tas ir garīgs notikums. Jā, pat garīga nepieciešamība katra kristieša dzīvē. Ziedot, tas nozīmē pateikties Dievam par to, ko Viņš mums ir devis. Ziedot, tas nozīmē uzņemties kopā ar brāļiem un māsām līdzatbildību par draudzes vajadzībām, dievnamu un savu mācītāju.

Draudzes rekvizīti:

LELB Piņķu svētā Jāņa draudze
Reģistrācijas Nr. 90000660517
Bankas konts: LV39UNLA0003000701117
Bankas nosaukums: SEB banka
 

Šis konts ir derīgs gan vienkāršiem ziedojumiem, gan draudzes locekļa regulārajam ziedojumam. Maksājot to, lūdzu, noteikti norādīt ziedotāju vārdu, uzvārdu, īpaši, ja maksājat par vairākiem cilvēkiem.

Cik liels ir draudzes locekļa regulārais ziedojums?

Draudzes locekļa regulārais ziedojums, kas agrāk tika pazīstams kā draudzes nodoklis, vēsturiski, vienmēr ir bijis piemērots cilvēku vidējiem ienākumiem. Tikai tas ne vienmēr tā ir bijis definēts un skaidri pateikts.

Tāpēc šī summa sastāda apm. 10% no draudzes locekļa ikmēneša ienākumiem. Ja draudzes locekļa mēneša ienākumi ir 700 EUR, tad ziedojums būtu 70 EUR mēnesī. Tālāk rēķināt varam paši. (N.B. Draudzei neinteresē jūsu algas apmēri, tāpēc informācija par ziedotājiem ir konfidenciāla un to zin tikai viens vai divi atbildīgie draudzes kalpotāji.)

Mūsu draudzē ir trīs veidi kādā veikt šo ziedojumu:

  • 1. veids: kā fiksēto ikmēneša maksājumu - 20 EUR mēnesī, kas sastāda 240 EUR gadā, lai varētu nosegt tekošos baznīcas uzturēšanas izdevumus (ūdens, elektrība, uzkopšana, dievkalpošanas izdevumi utt.);
  • 2. veids: kā ikmēneša maksājumu 10% apmērā no draudzes locekļa ikmēneša ienākumiem;
  • 3. veids: katrs ziedo tik, cik tas ir iespējams, neejot pāri savām iespējām.
 
Ir iespēja ziedot arī ar QR kodu palīdzību, it īpaši, ja vēlaties atbalstīt topošā draudzes nama celtniecību:

AKCIJA "Ceļam kopā draudzes namu - savas garīgās mājas" 
 
Cienījamie, uzņēmēji, un visi labas gribas cilvēki!
 
Sapnis par mājīgu un siltu draudzes namu Piņķos, tiek sapņots jau 10 gadus, un, ar Dieva svētību, tas sāk īstenoties. Pēc ilgāka pārtraukuma mums ir parādījusies iespēja iesaistīties Piņķu labiekārtošanā, un mūsu dievnams, kopā ar topošo draudzes namu, ir daļa no šī lielā nākotnes redzējuma, kura mērķis ir pamazām veidot ap baznīcu ieaicinošu vidi visiem cilvēkiem, lai piepildītos Kunga Jēzus pavēle: "ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas." (Mt. 28:19)

Lai īstenotu šo Baznīcas misijas uzdevumu, vēršamies pie Jums ar aicinājumu: ar savu ziedojumu atbalstīt draudzes nama celtniecību. Lai tas taptu, ir nepieciešama mūsu kopīga iesaistīšanās un līdzdalība. Līdz šim ir nospraustas būves pamatu asis, ir paceltas elektrības jaudas un atrasts ieraktais elektrības kabelis. 2024. gada 7. martā tika noslēgti visi pamatu nostiprināšanas darbi un ielikti paši pamati. Rūpnīcas komplekts ir izgatavots un šī gada pavasarī uzstādīts.

Šobrīd draudzei pieejamais finansējums šim projektam ir 100’000 EUR. Ar šiem līdzekļiem pietiek, lai pabeigtu pamatus un uzstādītu rūpnīcas komplektu, bet pārējiem darbiem (logi, durvis, kanalizācija, apkure, ūdensapgāde, iekšējā apdare, mēbeles) vēl ir nepieciešami apmēram 60’000 EUR. Tāpēc Piņķu draudze būs Jums pateicīga par jebkāda veida ziedojumu un atbalstu.

Ar Jūsu ziedojumu palīdzību mēs visi kopā varēsim ne tikai uzcelt draudzes namu, bet arī radīt Piņķos Garīgu centru, kur cilvēkiem pulcēties, stiprināties ticībā un savstarpējā sadraudzībā, lai Dieva Vārds varētu aizsniegt pēc iespējas vairāk cilvēku. Katrs ziedojums ir svarīgs, un mēs augsti vērtējam Jūsu gatavību atbalstīt šo mūsu kopējo projektu. Jūsu atbalsts palīdzēs iegūt to, kas vēl trūkst, un ļaus sākt jaunu posmu Piņķu garīgajā dzīvē.

Topošais draudzes nams būs vieta, kurā pulcētos Piņķu Senioru biedrības locekļi (tā kā šajā biedrība ir vismaz divi mūsu draudzes locekļi), notiktu draudzes sadraudzības pasākumi, iesvētes mācības pieaugušajiem un bērniem, jauniešu darbs, svētdienas skola, mācītāja pastorālais darbs cilvēku garīgajā aprūpē, kā arī esam iecerējuši šo draudzes namu piedāvāt īrēšanai dažāda veida kristīga satura semināriem un maza izmēra banketiem pēc laulībām vai bērēm, par cik topošais draudzes nams atrodas ļoti ērtā vietā starp baznīcu un Piņķu kapiem.

Vasarsvētku laiks ir skaista iespēja Jums ar savu ziedojumu pagodināt Dievu un tuvināt mūsu kopējā mērķa piepildījumu. Tāpēc aicinām apsvērt Jūsu iespējas un ar savu mērķziedojumu kļūt par daļu no šī mērķa piepildījuma un kopā radīt vietu, kurā mēs visi varēsim justies kā mājās.

Ikviens krietns uzņēmējs, namturis, draudzes loceklis saprot draudzes dzīves garīgo nozīmi, un ar Jūsu atbalstu mēs varam sasniegt kopīgo mērķi, piepildot dzīvē apustuļa Pāvila vārdus: "Bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams." (1. Kor. 4:2)

Pateicamies par Jūsu atbalstu un gatavību šī Dieva sapņa piepildīšanai.
Ar cieņu,
jūsu LELB Piņķu sv. Jāņa draudze, draudzes padome,
un mācītājs Andrejs Irbe

Sirsnīgs paldies jums visiem!