Kalpošana baznīcā

Altāra lasījumi | Dežūras baznīcā | Jauniešu darbs | Diakonija | Svētdienas skola
Bērnu pieskatīšana | Mūzika | Lūgšanu grupa | Citas kalpošanas

Ja vēlaties kalpot, lūdzu, sazinieties ar draudzes mācītāju!