Draudzes darbinieki

Draudzes padome un revidentes

No kreisās: Revidente Laura Strauta, Ieaicinātāju grupas vadītāja Elita Saliņa, vīru grupas pārstāvis Gustavs Zatlers, Pērminderu grupas koordinators Guntars Legzdiņš, nekustamo īpašumu pārzinis Kristaps Gļauda, lektore Ināra Dubra, mācītājs Andris Krauliņš, dr.priekšnieks Ritvars Heniņš, dr.saimnieks Kalvis Pazuha, mantzine Valda Priede, dr.sekretāre Kristīne Šņore, revidente Inese Freivalde, altāra grupas pārstāve Inese Jaunzema, revidente Dace Vārna.

Draudzes valde

No kreisās: Draudzes priekšnieks Ritvars Heniņš, mantzine Valda Priede, mācītājs Andris Krauliņš, sekretāre Kristīne Šņore, saimnieks Kalvis Pazuha.

Draudzes padome un revidenti ievēlēti 2020. gada februārī ar termiņu līdz 2024. gadam.

2020. gada novembrī draudzes valdē notika izmaiņas - K. Pazuhas vietā stājās G. Legzdiņš.