Iesvētības

Lai iesvētītos:

  1. 1.) ir jābūt kristītam kādā no LELB draudzēm vai kādā no tradicionālām kristīgajām konfesijām; ja neesat kristīts, tad kristības notiks reizē ar iesvētībām;
  2. 2.) ir jāiziet iesvētes kurss (ticības mācība).

Daudzi sākumā uzskata iesvēti par nevajadzīgu Baznīcas vai mācītāja uzliktu ierobežojumu noteiktu svētdarbību veikšanai Baznīcā. Mūsdienu modernajā sabiedrībā mums liekas, ka arī baznīca ir tāds īpašs “superlielveikals”, kurā var ieiet un paņemt ko vēlas, bez nekādām saistībām, bez nekādiem ierobežojumiem. Tādēļ daudzi ir neapmierināti, ka jāapmeklē iesvētes mācība jeb konfirmācijas nodarbības.

Vārdā “konfirmācija” slēpjas latīņu valodas īpašības vārds “firmus”, kas nozīmē “stiprs” – tāds, uz kuru var paļauties. Līdz ar to no tā izrietošais darbības vārds “confirmare” nozīmē “stiprināt”, “nostiprināt”, “apstiprināt”. Tāpēc iesvētes mācība ir ticības stiprināšana!

Kad mazu bērnu atnes pie kristības viņa ticību apņemas stiprināt viņa vecāki un krustvecāki. Taču bērnam kļūstot par jaunieti ir jāsāk pašam savs ticības ceļš un tādēļ pašam jāmācās savu ticību apliecināt, pašam jāmācās dzīvot kristīga cilvēka dzīvi – lūgšanās, draudzē un dievkalpojumā.

Dzīve ticībā, nav dzīve zinot, ka eksistē Dievs, tā ir dzīve attiecībās ar šo Dievu. Lai spētu Dievu labāk saprast, lai spētu iedziļināties Viņa Dēla Jēzus Kristus lielajā nopelnā un sagatavotos Svētā Vakarēdiena saņemšanai, mums nepieciešama šī stiprināšanās ticībā.

Mēs gaidām iesvētes mācībās ikvienu, kurš vēlas padziļināt savas attiecības ar Dievu un Viņa vienpiedzimušo Dēlu – Jēzu Kristu!

Iesvētes mācība mūsu draudzē ietver sevī 21 bezmaksas nodarbību darbadienu vakaros un 11 praktiskās nodarbības svētdienās pēc dievkalpojuma, apmēram, 1½ - 2 stundu garumā.

Uz pirmo nodarbību noskaidrojiet no saviem tuviniekiem, vai, kad un kurā baznīcā esat kristīts.

Gaidām jūs!

>>> PIETEIKŠANĀS ATVĒRTA ŠEIT!!! <<<

 

Kā var kļūt par LELB Piņķu sv. Jāņa draudzes locekli?

Ja neesat kristīts:

1.) Informējiet par savu vēlmi mūsu mācītāju;

2.) Jāapmeklē iesvētes kursu (ticības mācība), lai tiktu kristīts un iesvētīts.

Ja esat jau kādas citas LELB draudzes loceklis:

1.) Informējiet par savu vēlmi savu mācītāju, vai mācītāja p.i.;
2.) Informējiet par savu vēlmi mūsu mācītāju;
3.) Nepieciešamie dokumenti:

  1. - Uzrādīt personu identificējošu dokumentu (pasi vai personas apliecību),
  2. - Kristības un iesvētības apliecības (vai izraksts no draudzes, ka esat kristīts un iesvētīts),
  3. - Izziņa no savas draudzes, ka esat paziņojuši par savu lēmumu pāriet uz mūsu draudzi un ka esat nokārtojuši visas draudzes locekļu pienākumu saistības – esat bijuši pie dievgalda pēdējā gada laikā un esat nomaksājuši draudzes nodokli.

Ja esat kādas citas Luteriskās baznīcas loceklis:

  1. - Prasības ir tās pašas kā LELB draudzes locekļiem.

Ja esat kādas citas tradicionālās kristīgās konfesijas draudzes loceklis:

1.) Informējiet par savu vēlmi savu garīdznieku;
2.) Informējiet par savu vēlmi mūsu mācītāju;
3.) Jāapmeklē iesvētes kurss (ticības mācība), lai tiktu iesvētīts;
4.) Nepieciešamie dokumenti:

  1. - Uzrādīt personu identificējošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);
  2. - Kristības apliecība (vai izraksts no draudzes, ka esat kristīts).

Informācija un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem LELB mājaslapā:


Uzziniet par nākošo iesvētes mācības kursu tuvākajā luterāņu baznīcā un piesakieties to apmeklēt. Kursa apmeklēšana paredz arī regulāri piedalīties draudzes dievkalpojumos. Pēc iesvētes kursa pabeigšanas, dievkalpojumu apmeklēšanas un iepazīšanās ar draudzes dzīvi, jums būs pārrunas ar draudzes mācītāju. Pie kristībām un iesvētībām kandidāti tiks pieņemti, ja būs apguvuši iesvētes kursā paredzēto un spēs apliecināt, ka viņu pārliecība un nodoms ir dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, kā to māca Baznīca.


Laikos, kad gandrīz visi tika kristīti bērnībā, pieaugušo kristības notika reti, un tādēļ, runājot par kristībām, parasti tika domātas bērnu kristības. Šādos gadījumos vecāki un krustvecāki sola bērnu kristīgi audzināt, lai, bērnam pieaugot, viņš varētu savu ticību iesvētībās apliecināt personīgi. Saņemot kristību vēlākos gados, kristījamais pats apliecina savu ticību, sola dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, tādēļ parasti tajā pašā dievkalpojumā šādi kristījāmie tiek arī iesvētīti.


Šodienas situācijā Latvijā ir parasts, kad iesvētes kursu apmeklē arī vecāka gadagājuma cilvēki. Nav neparasts, ja kopā ar mazmeitiņu kristību saņem arī vecmāmiņa. Dažāda gadagājuma ļaudis iesvētes grupās ir parasta prakse.


Iesvētes mācības kursu pēc LELB apstiprinātām prasībām vada draudžu mācītāji. Mācītāji arī organizē šo kursu, lai spētu minētās prasības izpildīt. Iesvētes kursa ilgums visbiežāk ir aptuveni trīs mēneši.


Kristības, iesvētības nozīmē pievienošanos Baznīcai un lokālai draudzei. Nav iespējams apliecināt pievienošanos Baznīcai un draudzei, ja kandidāts nav iepazinies ar dievkalpojumiem un draudzes dzīvi. Ja kristību, iesvētību kandidāts nespēj apmeklēt iesvētes mācības kursu baznīcā kādu nepārvaramu šķēršļu, piemēram, smagas slimības dēļ , tad palūdziet mācītājam ieteikt risinājumu šai problēmai.


Jā, pēc kristībām, iesvētībām kandidāts būs arī uzņemts par draudzes locekli draudzē, kurā saņēma kristību un/vai iesvētību. Kristības un iesvētības prasa solījumu dzīvot kristīgu dzīvi, kas ietver līdzdalību draudzes dzīvē. Dodoties dzīvot uz citu vietu, draudzes locekļi pāriet uz draudzi, kura viņiem ir pieejama.