Grandiozais maijsGrandiozais maijs Piņķu sv.Jāņa draudzē
4.maijā 11.00 – Normāls dievkalpojums
11.maijā 11.00 – Mātes dienas muzikālais dievkalpojums
17.maijā, sestdienā 18.00-24.00 Muzeju nakts Piņķu baznīcā
            18.00 - 19.00 – Kora Atskaņa koncerts
            19.00-20.00 - "Sarkangalvītes triumfs", piedalās ērģeļu duets - Simona Radoviča un Lauma Akmene
            20.00-21.00 - "Saulrieta prelūdija" piedalās Inga Sarkane un Ilze Barlo
            21.00-22.00   "Gavilējiet Kungā" Lauma Akmene, māc. Andris Krauliņš
            22.00-23.00   Latviešu karavīru dziesmas pie ugunskura Jāņa Ļūmaņa vadībā
            23.00-24.00   Pusnakts meditācija baznīcā
Visā norises laikā Filma par Piņķu kaujām, Latviešu leģionāru kapavietu apmeklēšana Piņķu kapos, darbnīca “Izliec savu krustu svecēs”, silta tēja pie ugunskura no 21.00

18.maijā 11.00 – Piņķu sv.Jāņa baznīcas 140.gadu jubilejas nedēļas atklāšanas dievkalpojums – Bērni – Dieva dāvana mūsu nākotnei! Bērnu un ģimenes dievkalpojums kopā ar Rīgas Jēzus draudzes bērnu kori.
20.maijā, otrdienā 19.00 – Draudzes vakars ar viesmācītāja lekciju par Eņģeļiem
21.maijā, trešdienā 19.00 – “Iespēju gadatirgus” Draudzes padomes un abu iesvētes grupu kopīga sadraudzība Baznīcā
22.maijā, ceturtdienā 19.00 – meditatīvs vakars – Mūzika, Dieva Vārds, Dzeja
23.maijā, piektdienā – 17.00 Svinīgais piemiņas brīdis pie pieminekļa Piņķu centrā un gājiens
 uz baznīcu
                                    18.00 Piemiņas plāksnes atklāšanas svētbrīdis Piņķu sv.Jāņa
 Baznīcā, dzied koris Maska
19.30 NBS Štāba orķestra koncerts Piņķu sv.Jāņa baznīcā
Novakarē pļavā pie Piņķu sv.Jāņa baznīcas – Militārās tehnikas
Paraugdemonstrējumi
25.maijā, 12.00 !!!  Piņķu sv.Jāņa baznīcas 140.gadu jubilejas svētku dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma sadraudzība baznīcas dārzā.

1.jūnijā, 11.00 – Dievkalpojumā dzied Rīgas sv.Jāņa draudzes koris
8.jūnijā 11.00 – Dievkalpojums Vasarassvētkos Babītes sv.Annas baznīcā, iesvētības

15.jūnijā 11.00 – Trīsvienības svētki, iesvētības Piņķu sv.Jāņa draudzē, sadraudzība ar vācu viesiem