Šosvēdien pēc dievkalpojumaPiņķu sv.Jāņa baznīcā, 8. februārī, plkst 13.30

Dzejas un mūzikas koncertprogramma Par klusumu
Klusums ir tik dažāds. Dziesmas par mīlestību, tumsu un gaismu, prieku un skumjām. Par sarunām starp Sevi un Tevi.

Mūziķi: Helvijs Kārkliņš - balss un ģitāra
Anita Zambare - balss, flauta, zvaniņi
Dzejnieks: Arnis Mincenhofs
Programmā : Ata Priedīša, Anitas Zambares orģināldziesmas, kā arī Imanta Kalniņa, Aivara Hermaņa, Ainara Mielava dziesmas, savijoties ar Arņa Mincenhofa dzeju.