Jauniegavilētie draudzes locekļi

Svētdien, 26.aprīlī slavēšanas dievkalpojumā svinējām iesvētības 20 (!!!) jauniem draudzes locekļiem! Tik liela grupa Piņķos nav bijusi kopš Atmodas laika!

Pirms dievkalpojuma 

Mācītājs pazemīgi lūdz Mārcim atļauju ieiet baznīcā

Nu, ko! Gatavi!

Mācītājam noslēgumā tiek teikts paldies! Mīļi!
Saules spilgtajos starosSaņem Svēto Garu...

Visi kopā, mazliet nosaluši!