Baha mūzikas koncerts


25.jūlijā - 18.00 

Koncerts Piņķu sv. Jāņa baznīcā. Koncertē RTU stīgu ansamblis „Gaiva”, Ērika Jonīte (soprāns), Lauma Akmene (ērģeles). 


J. S. Bahs Kantāte „Ich habe genug” BWV 82a, A. Vivaldi, H. Pērsels.


Šogad atzīmējam 330 gadskārtu kopš J. S. Baha dzimšanas. Koncertā tiks atskaņota J. S. Baha Kantāte "Ich habe genug / Man ir gana" BWV 82a, kas komponēta basam. Jau J. S. Baha laikā atskaņota arī versija soprānam. Kantāte tika pirmatskaņota 1727. gada 2. februārī, ko kristīgā baznīca atzīmē kā Marijas šķīstīšanas dienu, tas ir, 40. dienu pēc Jēzus dzimšnas, kad Jāzeps un Marija nesa jaundzimušo Jēzu uz Jeruzālemes templi, lai veltītu Viņu Kungam. Svētnīcā viņi sastapa sirmo Simeonu, kurš no Svētā Gara bija saņēmis atklāsmi, ka neredzēs nāvi, pirms savām acīm nebūs uzlūkojis Kunga svaidīto. Tad paņēmis Jēzus bērnu rokās, Simeons slavēja Dievu un teica: "Viss piepildīts. Tagad nu atlaid savu kalpu mierā, Kungs, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir skatījušas Tavu pestīšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā!"