Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojumiZiemsvētku vakars – 24.decembri:
17.00 Dievkalpojums Ģimenēm ar bērniem, dzied un muzicē draudzes bērni
19.00 Dievkalpojums, dzied Kristiāna Pelše

Kristus Piedzimšanas svētki – 25.decembris – 11.00 – Dievkalpojums ar iesvētībām

II.Ziemsvētki – 26.decembrī - 11.00- Kristību dievkalpojums

Svētdien, 1.janvārī  - 11.00 Jaungada ieskaņas muzikālais dievkalpojums

Sestdien 7.janvārī – Mācītājmuižā varētu svinēt mūsu “Draudzes eglīti” – 10.00


Svētdien, 8.janvārī – Zvaigznes dienas dievkalpojums – 11.00