Piņķu Sv. Jāņa baznīcas jumta renovācija


PIŅĶU SVĒTĀ JĀŅA evaņģēliski luteriskā draudze ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par Projekta Nr.17-04-AL04-A019.2205-000011 "Piņķu Sv. Jāņa baznīcas jumta renovācija" apstiprināšanu, un uzsāk Projekta īstenošanu. Projekta mērķis ir sakārtot vienu publiskās infrastruktūras objektu Babītes novada Piņķos - kultūrvēsturisko objektu Piņķu sv. Jāņa baznīcu, veicot baznīcas jumta renovāciju. Projekta īstenošanas laiks ir no 23.02.2018. līdz 01.12.2019.