Projekta realizācija noslēgusies
PIŅĶU SVĒTĀ JĀŅA evaņģēliski luteriskā draudze ir sekmīgi realizējusi Projektu Nr.17-04-AL04-A019.2205-000011 "Piņķu Sv. Jāņa baznīcas jumta renovācija". Projekta mērķis - sakārtot vienu publiskās infrastruktūras objektu Babītes novada Piņķos - kultūrvēsturisko objektu Piņķu sv. Jāņa baznīcu, veicot baznīcas jumta renovāciju, ir sasniegts.