Kapu svētki Piņķu, Annas un Beberbeķu kapos (16.07.2023.)

Kapu svētki, kurus kristīgā Baznīca visā pasaulē svin katru gadu 2. novembrī kā Visu dvēseļu svētkus, katram kristietim atgādina, ka miesas nāve ir “pēdējais ienaidnieks”, kas tiks iznīcināts. (1. Kor. 15:26) Miesas nāve katram kristietim ir ceļš uz mūžīgo dzīvību.

Mārtiņš Hemnics, savā darbā "Examen Concilii Tridentini", skaidro kā luterāņiem pienācīgi pieminēt savus mūžībā sauktos ticības brāļus un māsas:

“.. seno lūgšanas par mirušajiem nebija gandarījums par mirušo grēkiem vai viņu dvēseļu izpirkšana no šķīstītavas uguns, bet gan publiskas svinības, lūgumi un dievišķie apsolījumi par grēku piedošanu, atdusa un dievbijīgi mirušo pestīšana: tās [lūgšanas] bija norādījumi un pamudinājumi dzīvajiem; tās bija sērojošo mierinājums un stiprinājums; un tās bija laipni prāta pieķeršanās apliecinājumi par aizgājējiem.”
(Chemnitz, Martin, Examination of the Council of Trent, trans. F. Kramer, vol. III. St. Louis: Concordia Publishing House, 2007, 268.-269. lpp.)


Savukārt luterāņu ticības apliecībās, kas apvienotas Vienprātības grāmatā, par mirušo pieminēšanu ir teikts:

".. tas, par ko runā tēvi, ir lūgšanas par mirušajiem, ko arī mēs neaizliedzam. Tomēr mēs neatzīstam, ka Tā Kunga Mielasts ir "ex opere operato" veltāms mirušajiem."
(Ap: XXIV (XII), 94. Vienprātības grāmata. Rīga: LMF, 2012, 256. lpp.)

Tādā garā - mūsu luterisko ticības tēvu un kristīgās Baznīcas garā - mēs svinām kapu svētkus Piņķu, Annas un Beberbeķu kapos. Pateicamies visiem, kas pievienojās šīm svinībām, visiem ziedotājiem, kalpotājiem, kā arī mūsu draudzes ērģelniecei Ingai un vijolniecei Laurai. Lai priecīga un saulaina jaunā nedēļa!!!

Foto: Jānis Amols

Piņķu kapos >>>
Annas kapos >>>
Beberbeķu kapos >>>