Piņķu un Annas kapu apsaimniekošana nodota Mārupes novada pašvaldībai!!!