OKTOBRA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2023)

ZIŅOJUMI:

1. Cetutdien, 5. oktobrī, plkst.: 19:00, Piņķu baznīcā, sāksies iesvētes mācība bērniem, no 6-15 gadu vecumam. Nodarbības notiek ar vecāku līdzdalību, katru ceturtdienas vakaru līdz Ziemsvētkiem. Ja arī jūsu ģimenēs ir bērni šajā vecuma posmā, laipni aicinām, lai mācību noslēgumā – Ziemsvētkos – viņi tiktu kristīti un iesvētīti, un lai arī viņiem nepaiet garām Dieva pestīšana.

2. Svētdien, 8. oktobrī, plkst.: 11:00, svinēsim dievkalpojumu ar Svēto Vakarēdienu, 19. svētdienā pēc Vasarsvētkiem, un dievkalpojumā kopā ar mūsu draudzes ērģelnieku Jāni muzicēs Ieva Nīmane, spēlējot oboju un blokflautu.

Pirms Covid-19 mums bija, tā saucamie, “muzikālie dievkalpojumi”, bet tas nav korekti, jo katrs dievkalpojums ir muzikāls, ko nodrošina mūsu brīnišķīgie draudzes ērģelnieki. Tāpēc ar š.g. 8. oktobri, katra otrā mēneša, otrajā svētdienā, mēs svinēsim nevis “muzikālos dievkalpojumus”, bet dievkalpojumus “ar viesu dalību,” kuros papildus ērģeļmūzikai mūs priecēs arī citi viesmākslinieki.

3. Aicinām draudzes locekļus un kalpotajus uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS), atbalstīt iesvētāmos un mācītāju, daloties ar savām ticības liecībām. GaISa tikšanās reizes notiek katru otrdienas vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā!!!

4. Nākošā gada aprīlī mums ir iespēja doties svētceļojumā uz Svēto zemi – Izraēlu. No 6. līdz 14. aprīlim būs iespēja staigāt pa zemi, kur Jēzus ir staigājis, un svinēt dievkalpojumu tik ļoti zīmīgās vietās. Svētceļojumu vadīs mūsu draudzes mācītājs Andrejs un Slokas draudzes mācītājs Aivars Gusevs. Pieteikties var pie mūsu draudzes mācītāja – jo ātrāk, jo labāk – jo no Slokas draudzes pieteikušies ir jau 17 no 30 braucējiem. Vairāk informācijas var atrast ziņojumu lapās pie baznīcas ieejas uz sagaidītāju galda un pie draudzes mācītāja Andreja. Iedrošinām pieteikties kamēr vēl ir vietas!!!

5. Bībele mūs bieži pamudina uz kalpošanu Dievam un šim pamudinājumam vēlamies atsaukties arī mūsu draudzē. Lai dievnams būtu tīrs un sakopts, un dievkalpojumi varētu notikt sakoptā vidē, aicinām kalpotājus altāra kopšanas un pērminderu kalpošanās. Kā arī, lai draudzes saimniecības darbi tiktu sakārtoti, aicinām kalpošanā lietvedības nozarē un draudzes saimniecības darbos. Lūdzam šīs kalpošanas paturēt savās ikdienas aizlūgšanās. Ja vēlaties piedalīties kādā no minētajām kalpošanām, lūdzam pieteikties pie mācītāja.

6. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

7. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

Lai priecīgs un Dieva svētīts oktobris!!!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudze