• Kristības

  Kristības

  Informācija par bērna kristīšanu LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē, iesnieguma veidlapa un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Iesvētības

  Iesvētības

  Informācija par iesvētes mācību un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Laulības

  Laulības

  Kas jādara, lai salaulātos LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē? Noteikumi, iesnieguma veidlapa un mācītāja ieteikumi.

 • Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgais vadītājs uzklausa tevi un palīdz saprast Svētā Gara padomus, aicinājumus un maigas norādes tavai dzīvei.

 • Dievkalpojumi

  Dievkalpojumi

  Piņķu Jāņa baznīcā dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.: 11.00. Vairāk par dievkalpojumu luteriskajā baznīcā lasiet šeit.

 • Mācītājs

  Mācītājs

  Piņķu draudzē kalpo LELB mācītājs Andrejs Irbe. Šeit varat uzzināt, kā sazināties ar garīdznieku.

BRĪVDABAS dievkalpojums Trīsvienības svētkos - 4. jūnijā!!!

Mūsu pestīšanas vēsturē lielākā notikuma – Dieva Dēla nāves un augšāmcelšanās svinību izskaņā, Svētās Trīsvienības svētkos mēs mazliet apstājamies, lai pārdomātu Dieva būtību. Protams, Dieva būtība ir ārpus mūsu nepilnīgās saprašanas, bet Savā žēlastībā Dievs mums ir atklājies kā Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Terminu "Svētā Trīsvienība" mēs lietojam katru reizi, kad vēlamies apkopot visu, ko Svētie Raksti māca par Dievu kā mūsu Radītāju, Pestītāju un Svētdarītāju. Pat ārpus ticības apliecībās atrodamā brīnišķīgā kopsavilkuma par Dieva personām un darbu, runāt par Dievu kā par Svēto Trīsvienību nozīmē uzreiz izteikt visas tās daudzās lietas, ko Svētie Raksti māca par Dievu. Tāpēc pielūgsmē mēs nebeidzam apliecināt savu ticību tieši Trīsvienīgajam Dievam un godinām Tēvu un Dēlu un Svēto Garu; kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Tāpat mēs to darīsim arī nākošajā svētdienā - 4. jūnijā, plkst.: 11:00 - svinot Trīsvienības svētkus BRĪVDABAS dievkalpojumā, baznīcas dārzā. Dievkalpojumā piedalīsies pūtēju kvintets "Rīga," Daiņa Tarasova vadībā. Nāksim un baudīsim Dieva labvēlību kvinteta priekšnesumos, kā arī svinēsim dievkalpojumu viņu muzikālajā pavadībā, dziedot Baznīcas dziesmas un himnas Trīsvienīgajam Dievam par godu.

Visi ir laipni aicināti!!!

Tālāk

Vasarsvētku dievkalpojums (28.05.2023.)

Baznīca dzīvo, kustas un pastāv caur Svētā Gara žēlsirdīgo iedvesmu. Bez Dieva Gara neviens nevarētu nākt pie Kristus vai ticēt Viņam. Piecdesmit dienas ilgās Lieldienu svinības beidzas ar šiem priecīgajiem svētkiem. Augšāmceltais un debesīs uzbraukušais Pestītājs ir sūtījis Svēto Garu, lai Viņš būtu mūsu Svētdarītājs, kas ienāk mūsu sirdīs Svētās Kristības brīdī, uztur mūs caur Vārdu, dara mūs spējīgus izprast Evaņģēliju un dzīvot dzīvi, kas pagodina Dievu un kurā mēs kalpojam saviem līdzcilvēkiem.

Svētā Gara svētkos (Vasarsvētkos) svinējām dievkalpojumu, pēc kura draudze pulcējās uz sadraudzībās, kuras ietvaros kalpotāji dalījās ar iesvētāmajiem savās kalpošanas liecībās un pieredzē. Pateicamies visiem kalpotājiem par dievkalpojuma svinēšanu un sadraudzības nodrošināšanu. Tas viss atklāj Dieva labestību un mīlestību uz mums un mūsu vidū. Lai priecīgi svētki!!!

Foto: Līvija ElstiņaTālāk

Atskats uz Baznīcu nakti bildēs (27.05.2023.)


Mārupes Kultūras nama Sieviešu vokālais ansamblis "Dzelde"

Babītes Kultūrizglītības centra koklētāju ansamblis "Balti"

Zemessardzes koris "Stars"


Tālāk