• Kristības

  Kristības

  Informācija par bērna kristīšanu LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē, iesnieguma veidlapa un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Iesvētības

  Iesvētības

  Informācija par iesvētes mācību un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Laulības

  Laulības

  Kas jādara, lai salaulātos LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē? Noteikumi, iesnieguma veidlapa un mācītāja ieteikumi.

 • Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgais vadītājs uzklausa tevi un palīdz saprast Svētā Gara padomus, aicinājumus un maigas norādes tavai dzīvei.

 • Dievkalpojumi

  Dievkalpojumi

  Piņķu Jāņa baznīcā dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.: 11.00. Vairāk par dievkalpojumu luteriskajā baznīcā lasiet šeit.

 • Mācītājs

  Mācītājs

  Piņķu draudzē kalpo LELB mācītājs Andrejs Irbe. Šeit varat uzzināt, kā sazināties ar garīdznieku.

Mācītāja pārdomas par JŪLIJA lozungu (2024)

"Neskrien pakaļ visiem citiem, darīdams ļaunu."
(2. Moz. 23:2)

PĀRDOMAS: Mīļie brāļi un māsas Kristū, mēs dzīvojam pasaulē, kurā katru dienu izvēlamies pieslieties kādam sabiedrībā populāram viedoklim, kādai konfliktā iesaistītai pusei, un pēdējā laikā šādas izvēles sabiedrībā ir izdarītas diezgan daudz, sākot ar partnerattiecību likumu un beidzot ar dzimumneitralitātes jautājumiem, bērnu izglītības reformām, kā arī jautājumos, kas skar mūsu pašu ikdienas dzīvi. Un tāpēc 2. Mozus grāmatā, 23. nodaļas sākumā, Dievs mums atgādina: "Neskrien pakaļ visiem citiem, darīdams ļaunu," (2. Moz 23:2a) un piebilst: "nesniedz liecību tiesā, sagrozīdams patiesību kā daudzi!" (2. Moz. 23:2b)

Šie Dieva vārdi mums jau iepriekš pasaka, ka pasaule un tas, ko pasaulē darām, nav labs, jo lielākā daļa no tā, ko darām, nesaskan ar Dieva gribu un ieceri mūsu labad. Populāri viedokļi, parasti, nav labi, jo tie nesaskan ar Dieva viedokli, un tāpēc Viņš vērš mūsu uzmanību nesekot cilvēku pūļa gudrībai un pūļa instinktiem, bet sekot Viņa gudrībai un vadībai, kas dara mūs atšķirīgus no pasaules – kas dara mūs nevis par instinktu vadītiem dzīvniekiem, bet par cilvēkiem un par Dieva bērniem, kuri nesagroza patiesību kā to dara daudzi.

Un tāpēc Baznīca vienmēr ir bijusi konfliktā ar pasaules tendencēm, jo Dievs to ir izveidojis, lai pasaulē būtu vieta mūžīgajam un nemainīgajam. Lai pasaulē būtu vieta, kurā atšķirīgi cilvēki var piedzīvot kardināli atšķirīgo no visa tā, kas notiek apkārt pasaulē. Lai dievkalpojumos piedzīvotu Dieva gudrību darbībā, gūstot kādu atspirdzinājumu no visa tā, kas notiek apkārt pasaulē – lai nemiera vietā piedzīvotu Dieva mieru, lai raižu vietā piedzīvotu Dieva gādību, lai naida vietā piedzīvotu Dieva piedošanu un dusmas tiktu pārveidotas mīlestībā. Un šīs lietas nevar notikt, ja Baznīca kļūst par daļu no sabiedrības pelēkās, bezpersoniskās masas.

Mūsu šodienas izaicinājums ir tas, ka mēs dodam priekšroku tam, ko par mums domā citi. Sabiedrības spiediens, īpaši pēc Jāņiem jauniešu vidū, liek mums dažkārt darīt lietas, kas ir pat bīstamas mūsu labklājībai un veselībai. Taču Dievs kā gādīgs Tēvs mums Bībelē parāda, ka izšķiroši svarīgi ir tas, ko Viņš par mums domā, un Viņa viedoklis par mums ir tāds, kuru dzirdam katrā dievkalpojuma un grēksūdzē: “Tev tavi grēki ir piedoti.” Kaut arī neesam pelnījuši šādu Dieva piedošanu, jo pastāvīgi savārām ziepes jeb grēkojam, taču Viņš Savu piedošanas viedokli piedāvā katram, kas nāk un nožēlo, un tikai tad, kad esam piedzīvojuši Dieva piedošanu, tā pārveido mūs, lai nākotnē izvēlamies darīt to, kas ir saskaņā ar Dieva gribu, un piedzīvojam visas tās labās lietas, kuras Dievs vēlas mums dot un darīt.

Izšķiroši svarīgi ir nevis sekot cilvēku pūlim bez ierunām, bet tam, ko Dievs caur Savu Dēlu Jēzu mums ir parādījis – mīlestības priekšzīmi krustā, kas tiek apstiprināta ar paša Dieva vārdiem, kad saņemam Svēto Vakarēdienu: “Ņemiet un ēdiet tā ir Mana miesa.., ņemiet un dzeriet, tās ir Manas asinis, par jums nodotas un izlietas visu grēku piedošanai.” Tieši Jēzus nāve krustā ir tas, ko Dievs ir darījis mūsu labad, lai šodien mums būtu iespēja pielāgoties nevis pasaules tendencēm, bet tikt Dieva Vārda pārveidotiem, tikt Viņa mīlestības darbu pārveidotiem, lai Dievs atjaunotu mūsu prātu, ka varam "izprast, kas ir Dieva griba – to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs." (Rom. 12:2)

Pārdomāsim: ar kādām grūtībām mēs saskaramies, kad vēlamies palikt uzticīgi Dieva patiesībai un stāties pretī netaisnībai, pat ja vairākums cilvēku mūsu sabiedrībā atbalsta ļaunprātīgas rīcības? Pārdomāsim to un lūgsim, lai Kungs Jēzus mums palīdz izprast, kas ir Dieva griba – kas ir tas labais, tīkamais un pilnīgais!

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk

JŪLIJA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2024)

ZIŅOJUMI:

1. Svētdien, 14. jūlijā, plkst.: 11:00, svinēsim dievkalpojumu ar Svēto Vakarēdienu, 8. svētdienā pēc Vasarsvētkiem, kurā būs iespējams saņemt EĻĻAS SVAIDĪŠANU fiziskas un garīgas neveselības gadījumā. Tāpēc visi, kas jūtas neveseli, ir laipni gaidīti, lai saņemtu Dieva dziedināšanas žēlastību.

2. Kapu svētki šogad notiks svētdienā, 21. jūlijā:

 1. •    plkst.: 10:00 – Piņķu kapos;
 2. •    plkst.: 12:00 – Annas kapos;
 3. •    un plkst.: 13:30 – Beberbeķu kapos.

Kā jau katru gadu, arī šogad kapu svētku dienā dievkalpojums baznīcā nenotiks, bet minētajos laikos un kapos pulcēsimies uz svētbrīžiem, lai pārdomātu Dieva Vārdu, smeltos savai ticībai mūžīgu stiprinājumu, aizlūgsim par tuvajiem un mīļajiem, un pieminēsim savus mūžībā aizsauktos ticības brāļus un māsas.

3. No 26.-28. jūlijam visi ir laipni gaidīti un aicināti baudīt vasaru DRAUDZES NOMETNĒ, Gančauskās (uz Siguldas pusi). Tas ir laiks aktīvai atpūtai, sadraudzībai, lūgšanām un dziesmām visiem kopā, arī ar ģimenēm un bērniem, kuriem būs pašiem savas atrakcijas. Sarunās un nodarbībās pārrunāsim lūgšanas vajadzību un svētību. Mācīsimies sarunāties ar Dievu lūgšanās un praktizēsim dažādus lūgšanu veidus grupās un personīgi. Aicināsim liecināt par savu lūgšanu pieredzi un īpašiem brīžiem, kad lūgšanas tika atbildētas.
Līdzmaksājums dalībai:
o    no 15 g.v. un pieaugušajiem – 20 EUR;
o    no 7-14 g. v.  – 10 EUR;
o    no 1-6 g.v. – bez maksas.
Pieteikšanās: pie Sandras Zandersones (tālr.: 27899699) vai pie draudzes mācītāja Andreja (tālr.: 26788931) līdz 24. jūlijam.

4. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā!!!

5. Baznīca ir atvērta OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00.

6. Dievs jūs bagātīgi svētī, “lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.” (2. Kor. 9:8) Lūgums veikt regulāro ziedojumu, vēlams katru mēnesi, lai UZCELTU DRAUDZES NAMU, uzturētu dievnamu un draudzes darbu. Ieteicamo ziedojuma apjomu un rekvizītus var atrast draudzes mājas lapā: https://www.pinkudraudze.lv/p/ziedojumi.html

Lai Dieva svētīts jūlija mēnesis!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudzeTālāk

Jūnijs Piņķu draudzē (2024)
Tālāk

Mācītāja pārdomas par JŪNIJA lozungu (2024)

"Mozus tautai teica: "Nebaidieties, palieciet un skatiet Kunga glābšanu.""
(2. Moz. 14:13)

PĀRDOMAS: Mīļie brāļi un māsas Kristū, jūnija mēnesis ir mūsu Piņķu baznīcas jubilejas mēnesis, kurā svinam dievnama iesvētīšanas 150. gadadienu, tāpēc mūsu sirdis piepildās ar pateicību, kad dzirdam Viņa vārdu un apsolījumu, kas mums šodien tiek dots: "Nebaidieties, palieciet un skatiet Kunga glābšanu." (2. Moz. 14:13a)

Šos vārdus Mozus saka tautai pēc iziešanas no Ēģiptes zemes un nonākšanas Sarkanās jūras krastā, kur viņiem pa pēdām dzinās faraona uzbrūkošā armija. To redzot, viņus pārņēma bailes un izmisums, jo nebija vairs kur mukt. Tomēr šajā krīzes brīdī Mozus tautai sacīja Dieva vēsti – aicinājumu uz paļāvību, Viņš izglābs. Tas nebija apsolījums vieglam bēgšanas risinājumam, bet gan iedrošinājums tam, ka Dievs cīnās par viņiem un viņu vietā, caur Mozu pāršķeļot Sarkano jūru, lai Viņa tauta varētu sausām kājām nonākt jūras otrā krastā – drošībā prom no faraona armijas, kuru Dievs uzvarēja, noslīcinot jūrā.

Pārdomājot mūsu dievnama 150 gadus ilgo vēsturi, var pamanīt paralēles. Mūsu priekšteči saskārās ar kariem, politiskām un ekonomiskām pārmaiņām, kā arī ar personīgām cīņām, kas līdzīgi faraona armijai draudēja nokaut. Taču neraugoties uz to, viņi paļāvās uz Dieva apsolījumu un Dievs viņus izglāba caur Kristības ūdeni, darīdams viņus stiprus ticībā, lai mēs vēl šodien, raugoties uz mūsu baznīcas ēku, ar savām acīm redzētu viņu liecību par Dieva glābšanu lielās un mazās lietās.

Arī mēs ikdienā sastopamies ar savām “faraona armijām”. Neatkarīgi no tā, vai tie ir personīgie izaicinājumi, sabiedrības spiediens vai garīgas šaubas, vēstījums paliek nemainīgs: "Nebaidieties, palieciet un skatiet Kunga glābšanu." Tas ir aicinājums, kas dara mūs pacietīgus, un tā vietā, lai katru dienu ļautos sabiedrības ideju brāzmām, vērot kā daudzas lietas Dievs saved kārtībā un noved līdz tik labam rezultātam, kuru paši nekad nebijām iedomājušies.

Tas ir aicinājums nebēgt, bet palikt Baznīcā un draudzē. Paļauties uz Dieva vadību pat tad, ja draudzes dzīves ceļš šķiet tik līkumains, ka negribās to iet. Taču tikai tad, kad ejam šo ceļu visi kopā, sekojot Jēzum, caur Viņa Vārdu, ko ikdienā Bībelē lasām, un caur Sakramentiem, kurus dievkalpojumos saņemam, Viņš izglābj mūs no tā, ko ikdienas un laikmeta izaicinājumi liek mums kā šķēršļus pretī pestīšanas pieredzei.

Tā ir būtība tam, ko nozīmē būt Dieva izglābtam no grēka – palikt Baznīcā un draudzē, un redzēt to kā Dievs caur piedošanu uzvar visus grēka šķēršļus. Paļauties jeb ticēt, ka Kungs cīnās par mums katru dienu, ka Jēzus ir paveicis mūsu izglābšanas darbu – ka Viņš ir miris pie krusta par mūsu grēkiem, lai katru dienu tie tiktu piedoti; ka Viņš ir augšāmcēlies no kapa, lai katru dienu mēs dzīvotu ar cerību un pārliecību, ka dzīvosim kopā ar Jēzu mūžīgi; ka ikdienā tiekam izglābti, paļaujoties uz Viņu. Kungs ir izcīnījis galīgo uzvaru mūsu vietā un Mozus vārdi ir atgādinājums, ka Dieva glābšana mums katram tiek pasniegta kā Dieva mīlestības dāvana. Un tas tā notiek, lai Viņa spēka un mīlestības pieredze būtu tik laba un neaizmirstama, ka katru dienu tā stiprinātu mūsu paļāvību uz Viņu aizvien vairāk.

Svinot mūsu dievnama iesvētīšanas 150. gadadienu, lai šie svētki atmodina mūsos atjaunotu ticību Dievam. Tāpat kā Israēla tautai, arī mūsu draudzes dzīves ceļojumu raksturo pārbaudījumi un uzvaras, bet Dieva apsolījums mums paliek nemainīgs: “Nebaidieties, palieciet un skatiet Kunga glābšanu.”

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk

Piņķu Sv. Jāņa baznīcai – 150 un citi jubilejas nedēļas pasākumi

Braucot pa Rīgas apvedceļu, tūlīt aiz pagrieziena uz Piņķiem starp kokiem pavīd Svētā Jāņa baznīcas siluets un šogad mēs svinēsim šī dievnama 150. gadadienu.

Priecāsimies Jūs redzēt sestdien, 15. jūnijā, plkst. 11:00 uz dievnama iesvētīšanas gadadienas dievkalpojumu, kā arī aicinām uz citiem jubilejas nedēļas pasākumiem, lai līdzdalītu prieku par Dieva dāvanu - Piņķu baznīcu:

Svētdien, 9. jūnijā, plkst. 11:00 - dievkalpojums 3. svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
Pirmdien, 10. jūnijā, plkst.: 16:00-20:00 - foto orientēšanās pa Piņķu baznīcas apkārtni, ļaujot iepazīt  baznīcas vēsturiskās vietas (orientēšanās nebūtu sarežģīta, piemērota vecākiem cilvēkiem un ģimenēm ar bērniem);
Otrdien, 11. jūnijā, plkst. 19:00 - vakara lūgšana (vespere) apustuļa Barnabas dienā;
Trešdien, 12. jūnijā, plkst. 19:00 - diskusija par J. Amola priekšlasījumu “Ieskats Piņķu draudzes vēsturē”;
Ceturtdien, 13. jūnijā, plkst. 19:00 - Babītes jauktā kora «Atskaņa» koncerts «Laikiem cauri». Kopā ar kori piedalās solisti: ērģelnieks Roberts Hansons un obojists Indris Egle; diriģenti Ginta Pētersone un Rita Birzule. Programmā: laikiem caurvīta mūzika, skaņa un vārds;
Piektdien, 14. jūnijā, plkst. 19:00 - atmiņu vakars ar foto skatīšanos un viesu stāstījumiem;
Sestdien, 15. jūnijā, plkst. 11:00 - dievnama iesvētīšanas 150. gadadienas dievkalpojums, uz kuru aicinām arī Jūsu draudzes locekļus; pēc dievkalpojuma - sadraudzība baznīcas dārzā;
Svētdien, 16. jūnijā, plkst. 11:00 - IESVĒTĪBU dievkalpojums 4. svētdienā pēc Vasarsvētkiem; pēc dievkalpojuma - sadraudzība

Kristus mīlestībā,
LELB Piņķu sv. Jāņa draudze
un draudzes mācītājs Andrejs IrbeTālāk

NOTIKUMI: Lieldienu laika atsvēte un Vasarsvētku laika sākums (2024)

 

1. Svētdien, 19. maijā, plkst.: 11:00, svinēsim VASARSVĒTKU dievkalpojumu ANNAS BAZNĪCĀ, un pēc dievkalpojuma baudīsim ikmēneša SADRAUDZĪBU Annas koku skolā.

2. Sestdien, 1. jūnijā ņemsim dalību Atvērtās Baznīcas un Baznīcu nakts pasākumos. Jau no plkst.: 10:00 baznīca būs atvērta, līdz pat plkst.: 23:00. Šī gada tēma ir veltīta bērniem, jo iekrīt Bērnu tiesību aizsardzības dienā. Jēzus saka: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība." (Mt. 19:14) Tāpēc aicinām ikvienu uz lūgšanām par bērniem, notiks arī āra spēles, gados jaunākiem bērniem būs iespēja skatīties animāciju par pasaules radīšanu; būs pastaiga pa baznīcu ar iespēju uzkāpt baznīcas tornī un daudz kas cits.

3. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

4. Baznīca ir atvērta OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00.

5. Dievs jūs bagātīgi svētī, “lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.” (2. Kor. 9:8) Lūgums veikt regulāro ziedojumu, vēlams katru mēnesi, lai UZCELTU DRAUDZES NAMU, uzturētu dievnamu un draudzes darbu. Ieteicamo ziedojuma apjomu un rekvizītus var atrast draudzes mājas lapā: https://www.pinkudraudze.lv/p/ziedojumi.html

Lai Dieva svētīta Lieldienu laika atsvēte un Vasarsvētku laika sākums!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudzeTālāk

Baznīcu nakts 2024
Tālāk