• Kristības

  Kristības

  Informācija par bērna kristīšanu LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē, iesnieguma veidlapa un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Iesvētības

  Iesvētības

  Informācija par iesvētes mācību un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Laulības

  Laulības

  Kas jādara, lai salaulātos LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē? Noteikumi, iesnieguma veidlapa un mācītāja ieteikumi.

 • Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgais vadītājs uzklausa tevi un palīdz saprast Svētā Gara padomus, aicinājumus un maigas norādes tavai dzīvei.

 • Dievkalpojumi

  Dievkalpojumi

  Piņķu Jāņa baznīcā dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.: 11.00. Vairāk par dievkalpojumu luteriskajā baznīcā lasiet šeit.

 • Mācītājs

  Mācītājs

  Piņķu draudzē kalpo LELB mācītājs Andrejs Irbe. Šeit varat uzzināt, kā sazināties ar garīdznieku.

LABDARĪBAS KONCERTS "Kopā ar Ukrainu" - 24.02.2024.
Tālāk

Mācītāja pārdomas par FEBRUĀRA lozungu (2024)

Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā,
lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam.
(2. Tim. 3:16-17)

PĀRDOMAS: Lasot grāmatas, vai esam kādreiz nonākuši līdz to beigām, bet palikuši neapmierināti ar to, ka grāmatas saturs nav garāks? Iespējams, mums ir patikuši grāmatas varoņi un tā pasaule, kurā norisinās grāmatas sižets. Iespējams, mēs vēlētos, ka stāsts turpinātos. Tā ir mums visiem labi pazīstama un izplatīta sajūta, īpaši, ja lasāmviela atbilst mūsu žanram vai sirds stīgām. Un tas izskaidro, kāpēc cilvēki mūsdienās, īpaši, interneta vidē - forumos - sazinās ar saviem iecienītākajiem rakstniekiem, lai iegūtu no viņiem vairāk informācijas. Šķiet, ja mēs varētu iekļūt autora galvā, būtu daudz vairāk labu lietu, kuras varētu turpināt baudīt. Dievs zina, ka mēs tādi esam, un tas ir iemesls tam, kāpēc Viņš ir radījis Bībeli tādā apjomā, cik tā ir lasāma.

Šī mēneša lozungs no apustuļa Pāvila 2. vēstules Timotejam, pievērš mūsu uzmanību Dieva iedvestiem Rakstiem, proti, Bībelei, kas ir daudzu grāmatu kolekcija jeb bibliotēka. Dažas grāmatas ir garākas, dažas – ļoti īsas. Un ir kāda viena lieta, kas vijas cauri visam Bībeles vēstījumam – Dieva Svētā Gara balss, kas runā caur Bībeles pierakstītājiem, lai pievestu mūs aci pret aci ar Dievu, mūsu Glābēju.

Paskatoties grāmatnīcu skatlogos, mēs pamanām, ka grāmatas mēdz būt dažāda žanra – katra grāmata atbilst noteiktam žanram: juridiskā, filozofiskā, reliģiskā, vēsturiskā literatūra; detektīvi, dzeja, proza, drāma, biogrāfijas un autobiogrāfijas, un daudzi citi žanri. Taču Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kurā ir visi iespējamie literatūras žanri.

Bībelē ir 5 likumu grāmatas (1. – 5. Mozus grāmatai), kas mūsdienās atbilstu juridiskai un filozofiskai literatūrai. Tur ir 12 vēstures grāmatas, 5 dzejas un gudrības grāmatas, starp kurām Psalmu grāmata ieņem ievērojamu vietu, par cik tā satur gan lūgšanas, gan dziesmas, un Sālamana augstā dziesma, kas sevī ietver romantismu un “erotisko” literatūru. Bībelē ir 17 praviešu grāmatas, 4 Evaņģēliji, 1 apustuļu darbu grāmata, 21 vēstule un 1 Atklāsmes grāmata, un tajās visās mijas kopā ļoti daudzi literārie žanri: drāma, detektīvs, Dieva Dēla Jēzus biogrāfija no četriem dažādiem skatu punktiem – no Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa skatījuma. Un, ja palasīsim Bībeli rūpīgāk, mēs noteikti tajā atradīsim arī daudzus citus literāros žanrus, kuros mēs ieraugām savu dzīvi, sevi pašus, un kas pieskaras mūsu sirds stīgām, jo Bībeles grāmatās mēs redzam Dievu darbībā. Mēs redzam to Dieva mērķi, kāpēc Viņš mums Bībeli ir devis – lai mēs, Dieva cilvēki, kļūtu pilnīgi un būtu sagatavoti ikvienam labam darbam. (2. Tim. 3:17)

Caur Bībeles tekstu Dievs runā ar mums "pa tiešo" vai caur Bībeles pierakstītājiem, kas bija tādi paši cilvēki kā mēs, un mums ir privilēģija to visu dzirdēt un tajā klausīties, lai caur Saviem vārdiem Dievs darītu mūs pilnīgus, un sagatavotu mūs ikvienam labam darbam. Bībeles tekstā mēs ieraugām Dieva raksturu, Viņa vērtības un to, ko Viņš nevar ciest. Bībeles tekstā mēs ieraugām to, kā Dievs rīkojas miljonos dažādu situāciju, un tas mums palīdz atpazīt to, kā Viņš darbojas mūsu pašu dzīvēs – tieši šeit un tagad, lai darītu mūs pilnīgus un sagatavotu mūs ikvienam labam darbam.

Protams, ir noteiktas Bībeles daļas, kuras ir ļoti grūti saprast. Tas, ko mēs nesaprotam, citam cilvēkam, citā laikā vai kultūrā, var būt pilnīgi saprotams. Taču mēs varam nebaidīties no tā un teikt: "Es nesaprotu", lai pamanītu, cik svarīgi ir nākt kopā un svētdienās pēc dievkalpojuma visiem kopā lasīt Bībeli, LAI saprastu. Galvenais, neatlikt Bībeles lasīšanu malā pavisam, bet turpināt ar kādu vieglāk saprotamu Bībeles daļu, piemēram, Jaunajā Derībā, ar kādu no Evaņģēlijiem vai vēstulēm, lai caur to Dievs darītu mums nesaprotamās lietas saprotamas, ka varam kļūt pilnīgi un būt sagatavoti ikvienam labam darbam.

Vissvarīgākā lieta pāri visām ir tā, ka mēs redzam Dievu kā cilvēku, dzīvojam mūsu vidū — dievcilvēku Jēzu Kristu. Dievs mums dod četrus dažādus skatījumus uz Jēzus dzīvi — Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa Evaņģēlijos, jo Evaņģēlijs ir Bībeles sirds. Tajos mēs lasām par Dievu, kurš piedzimst mūsu pasaulē kā cilvēks; dzīvo to pašu grūto, nemierīgo dzīvi, ko dzīvojam mēs šodien; parāda, cik ļoti Dievs mūs mīl katrā vārdā, ko Viņš runā, un katrā darbībā, ko Viņš veic. 

Mēs lasām un katru gadu Klusajā nedēļā – nedēļā pirms Lieldienām – piedzīvojam vislielāko, pestījošo drāmu, kurā Viņu nodod draugs; kurā Viņu spīdzina, un par to, kā Viņš nodod Savu dzīvību pie krusta, lai glābtu mūs no ļaunuma varas un padarītu mūs par Dieva bērniem, kas dara ikvienu labu darbu aiz mīlestības uz Dievu un līdzcilvēkiem. Un tad brīnišķīgākās nodaļas no visām ir tās, kurās mēs lasām un piedzīvojam Kunga Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem Lieldienu rītā, salaužot nāves varu mūsu labad - ikviena labad, kas Viņam uzticas. Apustulis Pēteris mums atgādina, ka "šis ir apsolījums jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko pieaicinās Kungs, mūsu Dievs." (Ap.d. 2:39)

Mūsu dzīvē ir daudz tumšu un šausmīgu nodaļu, tāpat kā Bībelē. Taču šīs Bībeles nodaļas ir garantija mūsu pašu laimīgajām beigām zemes dzīves noslēgumā, jo Dievs, kurš mums iedeva Bībeli, ir tas pats Dievs, kurš izpērk mūsu pašu dzīves stāstus no ļaunuma ietekmes. Februāra mēnesī atcerēsimies, ka mēs esam Viņa tauta, Viņa varoņi – un Viņš mūs ir darījis par Saviem bērniem caur Viņa Vārdu - caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu un Glābēju. Āmen!

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk

FEBRUĀRA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2024)

ZIŅOJUMI:

1. Svētdien, 11. februārī svinēsim dievkalpojumu “ar viesu dalību”. Kopā ar mūsu draudzes ērģelnieku Jāni Pelši dievkalpojumā piedalīsies tenors Mārtiņš Zvīgulis. Kā arī dievkalpojumā stādīsim priekšā jaunos draudzes locekļus; kristīsim un iesvētīsim tos, kas ir noslēguši Garīgās Izaugsmes Skolas (katehēzes mācības) Ziemsvētku kursu, un vēlas pievienoties Piņķu draudzei kā Dieva ģimenei.

2. Sākot ar 14. februāri, sākas Gavēņa laiks, kas ir grēknožēlas, pārdomu un sevis izmeklēšanas laiks, gaidot Kristus augšāmcelšanās svētkus Lieldienās. Šajā laikā draudzes locekļi ir īpaši aicināti gavēt (t.sk. no TV, filmām, laicīgās literatūras), pastiprināti nodoties lūgšanām, Bībeles lasīšanai, apmeklēt mācītāju ikgadējai pastorālai sarunai un/vai privātai grēksūdzei.

3. Sestdien, 24. februārī, plkst.: 17:00 baznīcā notiks Babītes kultūrizglītības centra organizēts LABDARĪBAS KONCERTS Ukrainas atbalstam, kurā piedalīsies jauktie kori “Maska”, “Atskaņa”, “Universum”, “Mārupe”, ansamblis “Dzelde”, senioru sieviešu koris “Noktirne”, popgrupas “Ledenītes” un “Bon Bon”, ērģelnieks Roberts Hansons, mākslinieki Mārcis Auziņš, Ira Krauja, Guntars Račs un Edvards Strazdiņš. Ieeja par ziedojumiem Ukrainas atbalstam.

4. Aicinām draudzes locekļus uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS), atbalstīt iesvētāmos un mācītāju ar savām ticības liecībām. Kursa noslēgumā Kristības Lieldienu naktī – 30. martā (sestdienas nakts), un Iesvētības – 16. jūnijā.

5. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

6. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

Lai priecīgs un Dieva svētīts februāris!!!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudzeTālāk

Mācītāja pārdomas par JANVĀRA lozungu (2024)

... jauns vīns lejams jaunos maisos.
(Mk. 2:22)

PĀRDOMAS: Mīļā draudze, iesākot jauno Dieva žēlastības 2024. gadu, pārdomāsim Dieva Vārdus, kurus Jēzus mums saka šī mēneša lozungā no Marka evaņģēlija: "Un neviens jaunu vīnu nelej vecos ādas maisos, citādi vīns maisu saplēš, un vīns un maisi iet bojā. Nē, jauns vīns lejams jaunos maisos." (Mk. 2:22)

Kāpēc vīns būtu jālej ādas maisos? Jo Jēzus dzīves laikā vīnu uzglabāja ādas maisos. Jaunais vīns visu laiku ir fermentācijas stāvoklī un rada fermentācijas gāzes. Jauni ādas maisi ir fleksibli un ļoti labi pielāgojas šādam jaunā vīna rūgšanas procesam, lēnām novecojot kopā ar vīnu, līdz process beidzas. Savukārt, vecie ādas maisi ir jau ieguvuši noteiktu formu, tie vairs nav tik fleksibli, un ir ļoti trausli. Jaunā vīna fermentācijas gāzes veco ādas maisu pletīs plašumā līdz pārplēsīs. Un tāpēc mēneša lozungā Kungs Jēzus lieto metaforu par šo jauno vīnu un ādas maisiem, lai norādītu uz mūsu dziļo nepieciešamību pēc uzņēmīgām sirdīm, lai varam uzņemt sevī tās jaunās lietas, ko Dievs šajā gadā vēlas ieliet mūsu dzīvēs.

Jauna gada sākums bieži vien nes līdzi gaidas un cerību par jaunu sākumu. Taču jauns sākums nav kaut kas tāds, uz ko mēs paši būtu spējīgi, un to mēs ļoti labi piedzīvojam no jaungada apņemšanām, kuras gandrīz nekad neizdodas visā pilnībā īstenot vai ievērot. Un tas ir tāpēc, ka mēs nevaram ielikt jaunas idejas vecos domāšanas veidos. Mēs nevaram iegūt jaunus rezultātus ar iepriekšējo dzīvesveidu un grēcīgo domāšanu.

Tāpat kā vecie ādas maisi nevar sevī saturēt jauno vīnu, tā arī mūsu cietās sirdis nespēj uzņemt Dieva saturu, ja pieķeramies vecā gada lietām, pārdzīvojumiem un aizvadītajiem notikumiem. Tāpēc, lai atbrīvotu mūs no pieķeršanās aizgājušām lietām un lai darītu mūsu sirdis jaunas, lai dotu mums jaunu domāšanas veidu, Dievs turpina aicināt mūs uz dievkalpojumiem. Lai visā pilnībā piedzīvotu Dieva svētības, kuras Viņš mums ir sagatavojis šajā gadā, visu veco Dievs aicina ielikt lūgšanās Viņa rokās.

Aizvadītais gads ar saviem priekiem un izaicinājumiem ir aiz muguras. Ir pienācis jauns laiks jaunām lūgšanām, kurās Dievam izstāstīt un uzticēt visus tagadējos satraukumus, sliktos ieradumus, rūgtumu vai šaubas, lai jaunajā gadā mūs nekas nekavē pievērsties Viņam vēl vairāk nekā iepriekšējā.

Tieši dievkalpojumos, caur Dieva Vārdu Bībelē un sakramentiem, mēs saņemam Dieva mīlestības, žēlastības un dzīves jēgas jauno vīnu, lai vecā, laicīgā dzīvesveida vietā varētu īstenot savās dzīvēs jauno, kristīgo dzīvesveidu. Kungs Jēzus aicina mūs veltīt Viņam savas sirdis, jo grēksūdzē un Svētajā Vakarēdienā Viņš dara mūs atvērtus Viņa labajām iedvesmām, dāvā gatavību atlaist ierasto un sniedz paļaušanos uz Dieva labo nodomu.

Jaungada apņemšanās nav neko vērtas, ja tajās neesam iekļāvuši laiku Dievam, ja tās necentrējas ap Dievu. Tieši Viņa ikdienas klātbūtnes un vadības meklēšana visā, ko darām, noskaņo mūsu sirdis Viņa labajam nodomam, lai mēs varētu tajā dzīvot; lai mēs būtu gatavi un Dievu uzņemoši kā jaunie ādas maisi, ļaujot Viņam ieliet jaunās dzīves un domāšanas vīnu mūsu sirdīs, pārvēršot mūs par Viņa mīlestības traukiem un Viņa labā nodoma rīkiem. Kā jauns vīns sagādā prieku un līksmību, tā arī Dieva klātbūtne mūsu dzīvē nes prieku, mieru un piepildījumu visam nākamajam gadam.

Ar šādu apziņu, ka Dievs dara mūs par jauniem traukiem, mēs varam droši stāties pretī nākotnes nezināmajam, zinot, ka esam mūsu Debesu Tēva mīlošās rokās. Āmen!

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk

JANVĀRA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2024)

ZIŅOJUMI:

1. Mācītājs Andrejs būs atvaļinājumā no 22. janvāra līdz 7. februārim. Lūgums ieplānot apmeklējumu pie mācītāja savlaicīgi!!!

2. Aicinām uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS) ikvienu, kas vēlas kristīties, iesvētīties, laulāties, un, kas ir domājis par dziļākām un tuvākām attiecībām ar Dievu. Aicinām arī draudzes locekļus. GaISa 2024. gada kursa tikšanās reizes notiks katru ceturtdienas vakaru. Pirmā nodarbība: 11. janvārī, plkst.: 19:00, baznīcā!!!

3. Mūsu draudzē ir 130 bērni, vecumā līdz 12 gadiem, un 34 jaunieši, vecumā no 13-17 gadiem, tāpēc aicinām tos draudzes locekļus, kuri labprāt vēlētos ar šiem bērniem darboties svētdienas skolā un jauniešu grupā.

4. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

5. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

Lai priecīgs un Dieva svētīts janvāris!!!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudzeTālāk

Draudzes Ziemsvētku eglīte Irbēnos (2024)

 
Mīļā draudze!

Tuvojas Ziemsvētku laiks, kuru šogad varēsim svinēt bez ierobežojumiem, un tuvojas arī gada noslēgums. Es pateicos ikvienam kalpotājam un ikvienam no jums, kas ar savu lūgšanu, ziedošanas un klātienes atbalstu esat bijuši līdzdalīgi draudzes dzīvē, un lūdzu Dievu par jums ikdienas, ka arī nākošgad mēs varam pielūgt Dievu dievkalpojumos un būt par atbalstu viens otram dažādos draudzes dzīves notikumos, no kuriem vislielākais ir mūsu baznīcas 150 gadu jubileja, kuru nākošgad svinēsim veselu nedēļu - no 9. līdz 16. jūnijam.

Pirms Covid-19 mums bija tradīcija katru gadu svinēt Ziemsvētku eglīti. Šo tradīciju vēlamies atdzīvināt, lai Ziemsvētku prieku piedzīvotu arī šoreiz. Tāpēc 2024. gada 6. janvārī, plkst.: 11:00, esat laipni aicināti uz Ziemsvētku eglīti Irbēnos (Irbēni, Brīvkalni, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107). Ļoti zīmīgi, ka 6. janvāris ir Zvaigznes diena, kas ir Ziemsvētku laika pēdējā diena. Tāpēc tas brīnišķīgs laiks un veids, kā visiem kopā nosvinēt Ziemsvētku laika noslēgumu.
Aicinām pieteikties pasākumam, aizpildot pieteikumu līdz 3. janvārim: https://forms.gle/KAyHSgW32dtqpg3JA

Lai varam baudīt svētku mielastu, pasākuma līdzmaksājums ir 10 EUR no katra dalībnieka, bet līdzmaksājums nav šķērslis tam, lai pasākumā nepiedalītos. Ja Jums nav iespējas veikt šo līdzmaksājumu, draudze meklēs veidu kā Jums to sagādāt. Līdzmaksājumu varēsiet veikt 6. janvārī uz vietas, Irbēnos.

Un kas gan ir svētki bez dāvanām. Tāpēc arī šajā reizē tiekat aicināti ņemt līdzi dāvanu loterijai, lai ar šo dāvanu iepriecinātu kādu no draudzes locekļiem, kas to izlozēs. Kā arī būs iespēja iepriekš sarunāt mašīnas tiem draudzes locekļiem, kuriem ir apgrūtināta nokļūšana līdz un no Irbēniem. Tāpēc attālums vai transportlīdzekļa trūkums arī nav šķērslis.

Gaidīts ir ikviens, arī ģimenes ar bērniem, lai Jēzus atnākšanas prieku var baudīt gan lielie, gan mazie.

Priecīgus Ziemsvētkus un laimīgu Jauno Dieva žēlastības 2024. gadu!!!

Kristus mīlestībā,
māc. Andrejs


Tālāk

Koncerti un Ziemsvētku dievkalpojumi Piņķu baznīcā 2023

Sākas Baznīcas gada svētku periods, tāpēc, sākot ar šo nedēļu, mūsu baznīcā pieaug notikumu un koncertu skaits.

Koncerti u.c. notikumi:
Trešdien, 13. decembrī, plkst.: 19:00 - vakara lūgšana martires Lūcijas dienā; kā arī, iespējams, atvedīs egles, kuras būs jāuzstāda baznīcā (bērniem par prieku), tāpēc aicinām draudzes vīrus palīgā; par precīziem laikiem vērsieties pie draudzes mācītāja Andreja (tālr.: 26788931);
Piektdien, 15. decembrī, plkst.: 17:00 - koncerts bērnudārza “Saimīte” bērnu vecākiem;
Sestdien, 16. decembrī, plkst.: 17:00 - koncerts ar nosaukumu “Ziemassvētku eksperiments”: koncertā piedalīsies pūtēju kvintets “BRASS.EDU”
Svētdien, 17. decembrī, plkst.: 11:00 - dievkalpojums Adventa 3. svētdienā, kurā piedalīsies mūsu draudzes ērģelnieks Jānis ar soprānu Evitu Zālīti-Grosu.

Ziemsvētku koncerti un dievkalpojumi:
Svētdien, 24. decembrī:
 1. - plkst.: 11:00 - ziedojumu koncerts SOS Bērnu ciematu atbalstam;
 2. - plkst.: 17:00 - svētku dievkalpojums ģimenēm (BEZ Svētā Vakarēdiena) - īpaši tiek aicinātas ģimenes pilnā sastāvā: ar visiem trokšņainiem, skaļajiem un nemierīgajiem;
 3. - plkst.: 19:00 - Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums (AR Svēto Vakarēdienu): dievkalpojumā piedalīsies Babītes kora "Atskaņa" grupa, kormeistares Ritas Birzules vadībā; oboju spēlēs Indris Egle.
Pirmdien, 25. decembrī, plkst.: 11:00 - Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums (ar Kristībām);
Trešdien, 27. decembrī, plkst.: 19:00 - vakara lūgšana apustuļa un evaņģēlista Jāņa dienā;
Svētdien, 31. decembrī, plkst.: 11:00 - dievkalpojums Vecgada dienā; pēc dievkalpojuma - SADRAUDZĪBA!!!

Notikumi 2024. gada sākumā:
Trešdiena, 3. janvārī, plkst.: 19:00 - vakara lūgšana;
Sestdien, 6. janvārī (Zvaigznes dienā), plkst.: 11:00 - draudzes Ziemsvētku eglīte Irbēnos (Irbēni, Brīvkalni, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107): ņemam līdzi dāvanu loterijai, labu garastāvokli, savus tuviniekus un draugus, kā arī būs iespēja iepriekš sarunāt mašīnas tiem draudzes locekļiem, kuriem ir apgrūtināta nokļūšana līdz un no Irbēniem;
Svētdien, 7. janvārī, plkst.: 11:00 - dievkalpojums svētdienā pēc Zvaigznes dienas.

Visi esat laipni aicināti un gaidīti!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudze
 


Tālāk