• Kristības

  Kristības

  Informācija par bērna kristīšanu LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē, iesnieguma veidlapa un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Iesvētības

  Iesvētības

  Informācija par iesvētes mācību un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Laulības

  Laulības

  Kas jādara, lai salaulātos LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē? Noteikumi, iesnieguma veidlapa un mācītāja ieteikumi.

 • Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgais vadītājs uzklausa tevi un palīdz saprast Svētā Gara padomus, aicinājumus un maigas norādes tavai dzīvei.

 • Dievkalpojumi

  Dievkalpojumi

  Piņķu Jāņa baznīcā dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.: 11.00. Vairāk par dievkalpojumu luteriskajā baznīcā lasiet šeit.

 • Mācītājs

  Mācītājs

  Piņķu draudzē kalpo LELB mācītājs Andrejs Irbe. Šeit varat uzzināt, kā sazināties ar garīdznieku.

Klusā nedēļa un Lieldienas 2023Tālāk

Mācītāja pārdomas par MARTA lozungu

"Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības?" (Rom. 8:35a)

PĀRDOMAS: Kristus nāve, augšāmcelšanās un paaugstināšana pie Dieva labās rokas garantē un dāvā mums uzvaru pār visu, kas mūs šķirtu no Viņa. Kad sekošana Jēzum rada ciešanas, mēs mēdzam attālināties no Viņa, bet Jēzus nekad neattālinās no mums.

Mīlestībā Viņš raudzījās uz mūsu tumšo un bezpalīdzīgo pasauli, lai ienākot tajā kā patiess cilvēks, bet palikdams patiess Dievs, Viņa mīlestība spīdētu cauri visai Bauslībai, norādot mums uz Viņu kā Pestītāju. Viņš izcieta Savas ciešanas Ģetzemanes dārzā un pie krusta Golgātā, lai šodien caur ikdienas lūgšanām un Svēto Vakarēdienu dotu mums spēku izturēt savas bēdas, nelaimes, badu un kailumu.

Atņem augam saules gaismu, un tas nonīks un nomirs. Atņem cilvēkam gaisu, un viņš nosmaks. Tāpat arī bez Jēzus mīlestības, kas iedarbojas uz katru sirdi caur Bībeles vārdiem un ikdienas lūgšanām, cilvēks garīgi nonīkst un neviena varavīksne nevar izgaismot nožēlas asaras. Tāpēc krustā izlietā Kristus mīlestība ir Viņa paklausības sakne, no kuras mēs smeļam savu motivāciju dzīvot svētu dzīvi, kā arī kalpot Dievam un mūsu līdzcilvēkiem, lai tādējādi atbildētu uz Dieva mīlestību mums un draudzes kopībā izturētu jebkādas vajāšanas, pārvarētu jebkādas briesmas un uzvarētu jebkuru zobenu.

Kristus ir pārpilnības rags, no kura debesu Tēvs izlej Savu bērnu klēpī visu labo, tāpēc ne nāve, lai cik drūma būtu, ne laicīgā dzīve ar savām lamatām un burvībām, sacensībām un sīkumiem, nespēj atraut mūs no Dieva sargājošās mīlestības. Arī ļaunuma pulki nevar izcīnīt uzvaru, jo Kristus viņus uzvarēja, gūst uzvaru joprojām un Kristībā dāvā šo uzvaru arī mums.

Jēzus mīlestība ir devusi mums žēlastības laiku un Svētā Gara dāvinājumu, lai atjaunotu un svētdarītu mūs. Tāpēc "mēs pārpārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis." Un mēs esam pārliecināti, "ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā." (Rom. 8:37-39)

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk

MARTA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2023)

ZIŅOJUMI:

1. Pateicamies mācītājam Andrim Krauliņam par ilggadējo kalpošanu Piņķu draudzē un vēlam Dieva svētību kalpošanā Katlakalna draudzē.

2. Kopš š.g. 20. februāra Piņķu draudzē kalpo mācītājs Andrejs Irbe, kurš pieņem cilvēkus OTRDIENĀS un TREŠDIENĀS, plkst.: 16:00-18:00, baznīcā (Skolas ielā 17, Piņķos).

3. Aicinām draudzes locekļus iesaistīties PĒRMINDERU un ALTĀRA KOPŠANAS kalpošanās, lai mūsu dievnams arī turpmāk būtu tīrs un saposts, ka varam noturēt dievkalpojumus svētā glītumā.

4. Tos, kas sevī jūt saimnieciskas rūpes par baznīcu, aicinām pieteikties DRAUDZES SAIMNIEKA kalpošanai, kura sevī ietver saimniecisko darbu koordinēšanu. Vairāk informācijas pie draudzes priekšnieka Ritvara Heniņa, kura kontakti pieejami draudzes mājas lapā: http://www.pinkudraudze.lv/p/kontakti.html

5. Aicinām draudzes locekļus uz "Garīgās Izaugsmes Skolu" atbalstīt iesvētāmos un mācītāju.

6. Gavēņa laiks ir grēknožēlas, pārdomu un sevis izmeklēšanas laiks, gatavojoties Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Šajā laikā draudzes locekļi ir īpaši aicināti gavēt (t.sk. no TV, filmām, laicīgās literatūras), pastiprināti nodoties lūgšanām, Bībeles lasīšanai, apmeklēt mācītāju ikgadējai sarunai un/vai grēksūdzei.

7. Lūgums veikt regulāro ziedojumu, vēlams katru mēnesi. Lai uzturētu dievnamu un draudzes darbu, ieteicamo ziedojuma apjomu un rekvizītus var atrast draudzes mājas lapā: http://www.pinkudraudze.lv/2013/05/ziedojumi.htmlTālāk