• Kristības

  Kristības

  Informācija par bērna kristīšanu Piņķu draudzē, iesnieguma veidlapa un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Iesvētības

  Iesvētības

  Informācija par iesvētes mācību un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Laulības

  Laulības

  Kas jādara, lai salaulātos Piņķu Jāņa draudzē? Jaunie noteikumi, iesnieguma veidlapa un mācītāja ieteikumi.

 • Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgais vadītājs uzklausa tevi un palīdz saprast Svētā Gara padomus, aicinājumus un maigas norādes tavai dzīvei.

 • Dievkalpojumi

  Dievkalpojumi

  Piņķu Jāņa baznīcā dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 11.00. Vairāk par dievkalpojumu luteriskajā baznīcā lasiet šeit.

 • Mācītājs

  Mācītājs

  Piņķu draudzē kalpo LELB mācītājs Andris Krauliņš. Šeit varat uzzināt, kā sazināties ar garīdznieku.

Lieldienas 2022

 
Tālāk

Ziemsvētki 2021


 Tālāk

Ārkārtas stāvoklis

...
Mīļie, brāļi un māsas Kristū,

“Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā.” (Ps. 46:2)

Šīs nedēļas laikā esam piedzīvojuši jaunas un ļoti krasas izmaiņas, kurām Baznīca cenšas pielāgoties, lai turpinātu veikt to uzdevumu, kas tai ir dots – sludināt Dieva Vārdu un pārvaldīt Sakramentus. Šo Dieva doto uzdevumu mēs turpināsim pildīt arī stingrās mājsēdes laikā, bet nedaudz savādākā veidā.

Turpmāk, no 21. oktobra līdz 15. novembrim, mēs turpinām noturēt DIEVKALPOJUMUS, bet attālināti, izmantojot Facebook vai YouTube platformu iespējas, katru svētdienu pārraidot dievkalpojumu tiešraides.

Pēc tiešraides no plkst. 12.30 līdz 13.30 jums ir iespēja ierasties dievnamā, lai individuāli saņemtu Grēku piedošanas pasludinājumu un Svēto Vakarēdienu.

Lūgums darīt šo zināmu īpaši mūsu draudzes vecāka gada gājuma locekļiem, kuriem nav pieejas internetam!

Mēs pateicamies visiem par jūsu ziedojumiem un aicinām arī turpmāk atbalstīt gan baznīcas, gan draudzes dzīves uzturēšanu, īpaši mājsēdes laikā, kad dievkalpojumi nevarēs notikt klātienē un tāpēc arī kolekšu ziedojumi draudzes budžetā ienāks daudzkārt mazākā apmērā, kas būtiski samazina mūsu kalpošanas iespējas.

Ziedot var ar bankas pārskaitījumu uz zemāk norādīto draudzes bankas kontu, kas ir derīgs gan vienkāršiem ziedojumiem, gan regulārajiem draudzes locekļu ziedojumiem. Veicot pārskaitījumu, lūdzam, noteikti norādīt ziedotāju vārdu, uzvārdu, it īpaši, ja ziedojumu veicat par vairākiem cilvēkiem.

 

Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze 

Reģistrācijas Nr. 90000660517 

Bankas konts: LV39UNLA0003000701117 

Bankas nosaukums: SEB banka

 

Lai mūs svētī un pasargā visuspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un Svētais Gars! Āmen.Tālāk