• Kristības

  Kristības

  Informācija par bērna kristīšanu Piņķu draudzē, iesnieguma veidlapa un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Iesvētības

  Iesvētības

  Informācija par iesvētes mācību un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Laulības

  Laulības

  Kas jādara, lai salaulātos Piņķu Jāņa draudzē? Jaunie noteikumi, iesnieguma veidlapa un mācītāja ieteikumi.

 • Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgais vadītājs uzklausa tevi un palīdz saprast Svētā Gara padomus, aicinājumus un maigas norādes tavai dzīvei.

 • Dievkalpojumi

  Dievkalpojumi

  Piņķu Jāņa baznīcā dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 11.00. Vairāk par dievkalpojumu luteriskajā baznīcā lasiet šeit.

 • Mācītājs

  Mācītājs

  Piņķu draudzē kalpo LELB mācītājs Andris Krauliņš. Šeit varat uzzināt, kā sazināties ar garīdznieku.

Babītes sv. Annas baznīcai - 165
Tālāk

Kapsētas svētki 2019
Tālāk

Projekta realizācija noslēgusies
PIŅĶU SVĒTĀ JĀŅA evaņģēliski luteriskā draudze ir sekmīgi realizējusi Projektu Nr.17-04-AL04-A019.2205-000011 "Piņķu Sv. Jāņa baznīcas jumta renovācija". Projekta mērķis - sakārtot vienu publiskās infrastruktūras objektu Babītes novada Piņķos - kultūrvēsturisko objektu Piņķu sv. Jāņa baznīcu, veicot baznīcas jumta renovāciju, ir sasniegts.


Tālāk