• Kristības

  Kristības

  Informācija par bērna kristīšanu Piņķu draudzē, iesnieguma veidlapa un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Iesvētības

  Iesvētības

  Informācija par iesvētes mācību un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Laulības

  Laulības

  Kas jādara, lai salaulātos Piņķu Jāņa draudzē? Jaunie noteikumi, iesnieguma veidlapa un mācītāja ieteikumi.

 • Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgais vadītājs uzklausa tevi un palīdz saprast Svētā Gara padomus, aicinājumus un maigas norādes tavai dzīvei.

 • Dievkalpojumi

  Dievkalpojumi

  Piņķu Jāņa baznīcā dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 11.00. Vairāk par dievkalpojumu luteriskajā baznīcā lasiet šeit.

 • Mācītājs

  Mācītājs

  Piņķu draudzē kalpo LELB mācītājs Andris Krauliņš. Šeit varat uzzināt, kā sazināties ar garīdznieku.

Kapsētas svētki 2019
Tālāk

Projekta realizācija noslēgusies
PIŅĶU SVĒTĀ JĀŅA evaņģēliski luteriskā draudze ir sekmīgi realizējusi Projektu Nr.17-04-AL04-A019.2205-000011 "Piņķu Sv. Jāņa baznīcas jumta renovācija". Projekta mērķis - sakārtot vienu publiskās infrastruktūras objektu Babītes novada Piņķos - kultūrvēsturisko objektu Piņķu sv. Jāņa baznīcu, veicot baznīcas jumta renovāciju, ir sasniegts.


Tālāk