• Kristības

  Kristības

  Informācija par bērna kristīšanu LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē, iesnieguma veidlapa un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Iesvētības

  Iesvētības

  Informācija par iesvētes mācību un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 • Laulības

  Laulības

  Kas jādara, lai salaulātos LELB Piņķu sv. Jāņa draudzē? Noteikumi, iesnieguma veidlapa un mācītāja ieteikumi.

 • Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgā līdzgaitniecība

  Garīgais vadītājs uzklausa tevi un palīdz saprast Svētā Gara padomus, aicinājumus un maigas norādes tavai dzīvei.

 • Dievkalpojumi

  Dievkalpojumi

  Piņķu Jāņa baznīcā dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.: 11.00. Vairāk par dievkalpojumu luteriskajā baznīcā lasiet šeit.

 • Mācītājs

  Mācītājs

  Piņķu draudzē kalpo LELB mācītājs Andrejs Irbe. Šeit varat uzzināt, kā sazināties ar garīdznieku.

Piņķu Sv. Jāņa baznīcai – 150 un citi jubilejas nedēļas pasākumi

Braucot pa Rīgas apvedceļu, tūlīt aiz pagrieziena uz Piņķiem starp kokiem pavīd Svētā Jāņa baznīcas siluets un šogad mēs svinēsim šī dievnama 150. gadadienu.

Priecāsimies Jūs redzēt sestdien, 15. jūnijā, plkst. 11:00 uz dievnama iesvētīšanas gadadienas dievkalpojumu, kā arī aicinām uz citiem jubilejas nedēļas pasākumiem, lai līdzdalītu prieku par Dieva dāvanu - Piņķu baznīcu:

Svētdien, 9. jūnijā, plkst. 11:00 - dievkalpojums 3. svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
Pirmdien, 10. jūnijā - foto orientēšanās pa Piņķu baznīcas apkārtni, ļaujot iepazīt  baznīcas vēsturiskās vietas (orientēšanās nebūtu sarežģīta, piemērota vecākiem cilvēkiem un ģimenēm ar bērniem);
Otrdien, 11. jūnijā, plkst. 19:00 - vakara lūgšana (vespere) apustuļa Barnabas dienā;
Trešdien, 12. jūnijā, plkst. 19:00 - J. Amola priekšlasījums un diskusija par Piņķu vēsturi un baznīcu;
Ceturtdien, 13. jūnijā, plkst. 19:00 - koncerts;
Piektdien, 14. jūnijā, plkst. 19:00 - atmiņu vakars ar foto skatīšanos un viesu stāstījumiem;
Sestdien, 15. jūnijā, plkst. 11:00 - dievnama iesvētīšanas gadadienas dievkalpojums, uz kuru aicinām arī Jūsu draudzes locekļus; pēc dievkalpojuma - sadraudzība baznīcas dārzā;
Svētdien, 16. jūnijā, plkst. 11:00 - IESVĒTĪBU dievkalpojums 4. svētdienā pēc Vasarsvētkiem; pēc dievkalpojuma - sadraudzība

Šis ir provizoriskais pasākumu plāns, kurš laika gaitā varētu arī mainīties. Tāpēc lūdzam sekot līdzi jaunumiem.

Kristus mīlestībā,
LELB Piņķu sv. Jāņa draudze
un draudzes mācītājs Andrejs IrbeTālāk

NOTIKUMI: Lieldienu laika atsvēte un Vasarsvētku laika sākums (2024)

 

1. Svētdien, 19. maijā, plkst.: 11:00, svinēsim VASARSVĒTKU dievkalpojumu ANNAS BAZNĪCĀ, un pēc dievkalpojuma baudīsim ikmēneša SADRAUDZĪBU Annas koku skolā.

2. Sestdien, 1. jūnijā ņemsim dalību Atvērtās Baznīcas un Baznīcu nakts pasākumos. Jau no plkst.: 10:00 baznīca būs atvērta, līdz pat plkst.: 23:00. Šī gada tēma ir veltīta bērniem, jo iekrīt Bērnu tiesību aizsardzības dienā. Jēzus saka: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība." (Mt. 19:14) Tāpēc aicinām ikvienu uz lūgšanām par bērniem, notiks arī āra spēles, gados jaunākiem bērniem būs iespēja skatīties animāciju par pasaules radīšanu; būs pastaiga pa baznīcu ar iespēju uzkāpt baznīcas tornī un daudz kas cits.

3. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

4. Baznīca ir atvērta OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00.

5. Dievs jūs bagātīgi svētī, “lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.” (2. Kor. 9:8) Lūgums veikt regulāro ziedojumu, vēlams katru mēnesi, lai UZCELTU DRAUDZES NAMU, uzturētu dievnamu un draudzes darbu. Ieteicamo ziedojuma apjomu un rekvizītus var atrast draudzes mājas lapā: https://www.pinkudraudze.lv/p/ziedojumi.html

Lai Dieva svētīta Lieldienu laika atsvēte un Vasarsvētku laika sākums!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudzeTālāk

Baznīcu nakts 2024
Tālāk

Mācītāja pārdomas par MAIJA lozungu (2024)

"Viss man ir ļauts, bet ne viss man der; viss man ir ļauts, bet nekam pār mani nebūs varas."
(1. Kor. 6:12)

PĀRDOMAS: Mīļā draudze, apustuļa Pāvila vārdi korintiešiem aicina mūs aizdomāties par saviem sliktajiem ieradumiem un kā to praktizēšana ietekmē mūsu ķermeni. Šodien, tāpat kā apustuļa Pāvila laikos, cilvēku attieksme pret ķermeni ir divējāda: vieni nododas skaudram askētismam un dara visu, lai apspiestu savas fiziskās vēlmes un instinktus; turpretī citi pastāv uz to, ka, ja jau ķermenim nav nekādas vērtības un nozīmes, ar to var darīt visu, kas vien ienāk prātā, un var apmierināt visas tā iegribas. Vēl vairāk šo ainu sarežģī kristīgā brīvība, ko sludināja apustulis – ja jau kristietis ir visbrīvākais no visiem cilvēkiem, vai tad viņš nevar darīt visu, ko vien vēlas, it īpaši ar savu ķermeni, kuram nav nekādas vērtības?

Taču tā tas nav un apustulis Pāvils skaidro: “Vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Kristus locekļi? Vai tad es varu ņemt Kristus locekļus un darīt tos par netiklības locekļiem? Tam nenotikt! Vai nezināt, ka tas, kas savienojies ar netikli, ir viena miesa? Ir sacīts: divi būs viena miesa. Bet tas, kas savienojies ar Kungu, ir viens gars ar Viņu. Vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis Svētajam Garam, kas ir jūsos un ir no Dieva? Jūs tātad nepiederat paši sev. Jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu savā miesā.” (1. Kor. 6:15-17, 19-20)

Pāvila atbilde ir skaidra: cilvēciskā miesa jeb ķermenis, personība kā veselums neaizies nebūtībā; cilvēks visā pilnībā – miesa un dvēsele – ir radīts vienotībai ar Dievu šajā pasaulē un vēl ciešākai vienotībai nākamajā. Kas notiek, ja cilvēks, savu slikto ieradumu pavadā, izdara, piemēram, netiklības grēku? Viņš atdod savu miesu netiklei, jo Dievs Bībelē māca: "Tie kļūs par vienu miesu." (1. Moz. 2:24) Tas nozīmē, ka miesa, kas pieder Dievam, caur mūsu sliktajiem ieradumiem, var tikt atdota grēkam, bet grēks atdod mūs nāvei.

Tieši netiklība no visiem citiem grēkiem ir visbīstamākā, jo tā nokauj mūsu ķermeni un pazemo to. Būtībā, arī dzeršana var izdarīt to pašu, tāpat kā jebkura cita atkarība vai sliktais ieradums, ko mums ik pa laikam patīk darīt. Taču problēma ir tā, ka visi pārējie grēki attiecībā pret mūsu ķermeni ir vērsti uz āru, bet ar šo grēku cilvēks grēko pret savu paša miesu, kas ir domāta, lai savienotos ar Dievu.

Tāpēc kopš Kristību brīža mūsos dzīvo Dieva Gars un mūsu ķermenis ir kļuvis par Dieva templi, lai mūsu ķermenis galā taptu svēts. Kungs Jēzus ir miris nevis, lai izglābtu kādu daļu no cilvēka, bet gan visu cilvēku – miesu un dvēseli. Kungs Jēzus ir miris, lai dotu mums atpirktas dvēseles un augšāmcelšanās dienā – šķīstītas miesas jeb perfektus ķermeņus. Mūsu ķermeņi nepieder mums pašiem, un mēs nevaram darīt ar tiem, kas tik ienāk prātā, pat ja, piemēram, tas tetovējums ir ļoti skaists, jo mūsu ķermeņi pieder Jēzum, un tamdēļ Viņš, caur apustuli Pāvilu, māca mums izmantot savus ķermeņus nevis, lai apmierinātu personiskās kārības, bet gan Dievam par godu, praktizējot un vairojot labos ieradumus. Proti, ikdienā izdarīt apzinātu izvēli veltīt laiku lūgšanām un Svēto Rakstu lasīšanai, kā arī kopt mūsu attiecības ar Dievu, regulāri apmeklējot dievkalpojumus. Tas nozīmē izkopt ķermenim veselīgus ieradumus, lai mums būtu spēks pretoties kārdinājumiem, kas mēģina mūs maldināt. Mēs esam aicināti praktizēt atturību un lēnprātību, nevis aiz pienākuma sajūtas, bet gan aiz mīlestības uz Dievu, kurš mūsu labā upurēja visu un mammas vēderā deva mums mūsu ķermeņus.

Kaut arī mēs esam brīvi darīt visu, tomēr nekam nav ļauts mūs kalpināt. Kristīgās ticības būtība ir ne tik daudz tajā, ka ticība atbrīvo cilvēku no grēka, bet tajā, ka ticība dod mums spēku negrēkot. Ir tik viegli ļaut sliktajiem ieradumiem gūt pār mums virsroku, bet ticība jeb paļaušanās Jēzum dod mums spēku tikt galā ar jebkuru slikto ieradumu. Kad mēs praktizējam jau minētos labos ieradumus, īpaši, kad šo ieradumu centrā ir regulāra Dieva piedošanas un pestīšanas dāvanu saņemšana dievkalpojumos – grēksūdzē un Svētajā Vakarēdienā – tad Kungs Jēzus pārveido mūs no miesas vergiem par miesas saimniekiem, un tā ir kardināla domāšanas veida pārvērtība, jo vergs dara tikai to, ko viņam liek citi – proti, pasaules kārības un trendi – bet saimnieks dara to, kas viņa namturībai – proti, viņa miesai – nāk par labu. Cilvēks bieži saka: "Ko gribu, to daru", domājot, ka ļausies savām kaislībām, kas viņu pārņēmušas. Taču tikai caur regulāru Dieva Vārdu lasīšanu un Sakramentu saņemšanu cilvēks iegūst Jēzus spēku neļauties sliktajiem ieradumiem un vienmēr darīs to, ko vēlas Kungs Jēzus, tāpēc ka Viņš ir atpircis cilvēku ar Savas dzīvības cenu.

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk

MAIJA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2024)

ZIŅOJUMI:

1. 6., 7., 8. maijā, plkst.: 19:00, visi ir laipni aicināti uz dievkalpojumiem LŪDZAMĀS DIENĀS, lai sagatavotos DEBESBRAUKŠANAS DIENAI, kuru svinēsim 9. maijā, plkst.: 19:00. Visi dievkalpojumi ir ar Svēto Vakarēdienu!!!

2. Svētdien, 12. maijā, plkst.: 11:00, svinēsim dievkalpojumu ĢIMENES DIENĀ, uz kuru ir aicināti visi, bet īpaši ģimenes pilnā sastāvā ar bērniem, lai pie altāra viņi saņemtu Dieva svētību. Kā arī dievkalpojumā būs iespēja saņemt eļļas svaidīšanu fiziskas un garīgas neveselības gadījumā.

3. Svētdien, 19. maijā, plkst.: 11:00, svinēsim VASARSVĒTKU dievkalpojumu ANNAS BAZNĪCĀ, un pēc dievkalpojuma baudīsim ikmēneša SADRAUDZĪBU Annas koku skolā.

4. Sestdien, 1. jūnijā ņemsim dalību Atvērtās Baznīcas un Baznīcu nakts pasākumos. Jau no plkst.: 10:00 baznīca būs atvērta, līdz pat plkst.: 23:00. Šī gada tēma ir veltīta bērniem, jo iekrīt Bērnu tiesību aizsardzības dienā. Jēzus saka: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība." (Mt. 19:14) Tāpēc aicinām ikvienu uz lūgšanām par bērniem, notiks arī āra spēles, gados jaunākiem bērniem būs iespēja skatīties animāciju par pasaules radīšanu; būs pastaiga pa baznīcu ar iespēju uzkāpt baznīcas tornī un daudz kas cits.

5. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

6. Baznīca ir atvērta OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00.

7. Dievs jūs bagātīgi svētī, “lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.” (2. Kor. 9:8) Lūgums veikt regulāro ziedojumu, vēlams katru mēnesi, lai UZCELTU DRAUDZES NAMU, uzturētu dievnamu un draudzes darbu. Ieteicamo ziedojuma apjomu un rekvizītus var atrast draudzes mājas lapā: https://www.pinkudraudze.lv/p/ziedojumi.html

Lai Dieva svētīts maija mēnesis!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudzeTālāk

Mācītāja pārdomas par APRĪĻA lozungu (2024)

"... esiet vienmēr gatavi atbildēt ikvienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos."
(1. Pēt. 3:15)

PĀRDOMAS: Apustuļa Pētera vārdi: "esiet vienmēr gatavi atbildēt ikvienam, kas prasa jums paskaidrojumu," mazliet skan kā aicinājums aizstāvēt Dievu. Vai esam kādreiz mēģinājuši aizstāvēt Dievu? Visticamāk, ka jā, taču Viņam mūsu aizstāvība nav vajadzīga, jo Viņš ir tas, kurš aizstāv mūs, un nekad nebūs otrādi, pretējā gadījumā tas būtu tikpat kā pele aizstāvētu ziloni. Taču, nē, Dievs ir pilnīgi spējīgs aizstāvēt Sevi pats, ja uzskata to par nepieciešamu.

Tāpēc, kad savos centienos aizstāvēt Dievu un kristietību mēs iekrītam uzbudinājumā vai iekaistam dusmās, tas nozīmē, ka esam kaut ko pārpratuši kristietībā un esam pārpratuši ticību — un, atklāti sakot, tas pat aizvaino Dievu. Dievs ir tas, kurš mūs sargā, nevis otrādi.

Mēs paļaujamies uz Viņu, ka Viņš parūpēsies par mums; savā laikā un veidā tiks galā ar visiem zaimotājiem, meļiem un nīdējiem, un tāpēc mums tas nav jādara. Kamēr Dievs pats ar to visu tiek galā, Viņa Dēls Jēzus mums ir mācījis lūgties par šiem cilvēkiem un parādīt viņiem žēlsirdību darbībā: "Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni. Svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs apvaino. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs." (Mt. 5:43-45; Lk. 6:28, 36) Mēs neiesaistāmies cīņās ar vai pret viņiem; mēs neiesaistāmies asās, bieži vien neauglīgās diskusijās ar viņiem, vēl jo vairāk tāpēc, ka daži no mums paši kādreiz bija tieši tādi paši.

Ko tad apustulis Pēteris vēlas pateikt ar šiem vārdiem? Viņš runā par Kunga Jēzus Labās Vēsts skaidrošanu laipnībā un ar cieņu pret līdzcilvēkiem. Iespējams, savās dzīvēs esam pieredzējuši kādus ļoti smagus laikus ar pārliecību, ka Kungs ir ar mums, Viņš tur mūs Savās rokās un nes mūs cauri pārdzīvojumiem pat tad, kad nejūtam Viņa klātbūtni un daudz ciešam. Un, pēc kāda laika, iespējams, kāds mums saka: "Es tevi vēroju grūtībās un nesaprotu – kā tu tiki tām cauri? Kā tu to izdarīji? Kas tev ir tāds, kā nav man?"

Un tieši tajā brīdī mums atveras durvis, lai stāstītu citiem par Jēzu – ka mums ir Jēzus. Mums nav jālasa lekcija divu stundu garumā vai jāzina atbildes uz visiem jautājumiem. Viss, ko mēs darām, ir liecināšana, piemēram, šādiem vārdiem: "Es nezināju, kā to visu pārcietīšu, bet es uzticējos, ka Jēzus mani izvilks no tā visa ārā. Viņš atdeva par mums Savu dzīvību krustā, jo Viņš mūs mīl. Un tāpēc, kad man ir problēmas, es vēršos pēc palīdzības pie Viņa lūgšanās un dievkalpojumos."

Dievs caur apustuli Pēteri mums atgādina, ka mūsu uzdevums nav pārliecināt citus, bet gan liecināt - atbildēt laipnā un cieņpilnā veidā tā, lai citi var mūs saprast. Un tad mēs turpinām savas dzīves un liecinām ar savu dzīvi par Jēzu, atdarinot Viņu. Mēs turpinām savas dzīves un izlīdzināmies ar citiem - kalpojam viņiem tādā veidā, ko caurstrāvo Jēzus mīlestība. Un Svētais Gars būs tas, kas mūsu līdzcilvēkus pārliecinās. Tāpēc, kad Viņš mūs lieto, lai pievestu kādu pie ticības, tas nav iemesls un laiks spīdēt ar savu pārākumu vai teoloģiskām zināšanām, bet gan pagodinājums un privilēģija, uz kuru Dievs mūs aicina, sacīdams: "esiet vienmēr gatavi atbildēt ikvienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos. Un atbildiet sirsnībā un bijībā." (1. Pēt. 3:15, 16)

Kristus mīlestībā,
Mācītājs AndrejsTālāk

APRĪĻA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2024)

ZIŅOJUMI:

1. Svētdien, 14. aprīlī, plkst.: 11:00, svinēsim dievkalpojumu “ar viesu dalību”. Kopā ar mūsu draudzes ērģelnieku Jāni Pelši dievkalpojumā piedalīsies jauktais koris “Cantus Fortis”, solisti: Ilona Dzērve (soprāns), Mārtiņš Zvīgulis (tenors), Ivars Cinkuss (baritons un diriģents). Programmā: Gabriels Forē - Rekviēms.

2. Sestdien, 27. aprīlī, plkst.: 10:00, “Lielā Talka 2024” ietvaros uzkopsim arī mūsu Piņķu baznīcu, Mācītājmuižu un apkārt esošās teritorijas, lai spodrinātu ne tikai mūsu laicīgās, bet arī garīgās mājas.

3. Aicinām draudzes locekļus uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS), atbalstīt iesvētāmos un mācītāju ar savām ticības liecībām. Kursa noslēgumā Iesvētības – 16. jūnijā.

4. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

5. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

6. Dievs jūs bagātīgi svētī, “lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.” (2. Kor. 9:8) Lūgums veikt regulāro ziedojumu, vēlams katru mēnesi, lai UZCELTU DRAUDZES NAMU, uzturētu dievnamu un draudzes darbu. Ieteicamo ziedojuma apjomu un rekvizītus var atrast draudzes mājas lapā: https://www.pinkudraudze.lv/p/ziedojumi.html

Lai Dieva svētīts aprīļa mēnesis!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudzeTālāk