Māsu draudze

LELB Piņķu sv. Jāņa draudze uztur attiecības ar māsu draudzi Amelungsbornā (Vācijā).

Amelungsbornas draudze

2001. gadā Negenbornas un Golmbahas draudzes padomes plānoja turpināt līdzšinējo Golmbahas draudžu partnerību ar Saksijas Priesnicas, Trebišainas un Elbisbahas draudzēm, lai īstenotu personiskas tikšanās un uzturētu attiecības starp draudžu locekļiem. Mainoties ekonomiskajai un politiskajai situācijai, parādījās nepieciešamība meklēt jaunas draudžu partnerības, lai ar savu iesaistīšanos sniegtu atbalstu kādai luterāņu draudzei.

Atsaucoties uz abatu emeritus Dr. Dromanu (Altabt Dr. Drömann) un ņemot vērā klostera jau esošos sakarus ar Latviju, kā vidutājs Amelungsbornas draudzes projektam tika ieteikts klostera kapitulārs, atvaļinātais Baznīcas mūzikas vadītājs Johanness Baumans (Johannes Baumann) - rīdzinieks, un īpašs Latvijas luterāņu baznīcas draugs un atbalstītājs.

2003. gada 21. februārī J. Baumans Sv. Gangolfa namā lasīja lekciju par Latviju un, balstoties uz personīgajām zināšanām, ieteica Amelungsbornai veidot attiecības ar Piņķu draudzi. Viņu mācītājs Harijs Grigols labprāt piekrita šādai sadarbībai un īpaši priecājās par iespēju savstarpējam garīgam atbalstam. Tādā veidā sākās sarakste starp mācītājiem un tika panākta vienošanās par sprediķu apmaiņu. Pirmā plānotā jaunās partnerbaznīcas vizīte 2004. gada oktobrī nenotika organizatorisku iemeslu dēļ.

2005. gada maijā Amelungsbornas draudzē kopā ar mācītāju Grigolu viesojās 6 latviešu draudzes locekļi, kuriem stādīja priekšā Amelungsbornas kopienu, Holcmindenu un skaisto Vēzerberglendu, un abas draudzes kopā apmeklēja Latvijas stendu Hannoveres baznīcas dienās. Kopīgas stundu lūgšanas, dievkalpojumi un Bībeles nodarbības stiprināja abu draudžu garīgo sadraudzību.

Sajūsmā par šo pirmo tikšanos Amelungsbornas draudze, no 17. līdz 20. augustam, uzreiz noorganizēja latvju kursus iesācējiem, ko vadīja Vijas Funkneres kundze, iepazīstinot ar latviešu valodu, Latvijas dabu un ainavu, paražām un īpatnībām.

Turpmākajos gados partnerbaznīcu delegācijas viesojās viena pie otras, lai labāk iepazītos un veicinātu savstarpēju garīgo atbalstu.

Avots: https://www.kloster-amelungsborn.de/ueber_uns/Kirchengemeinde/Partnerschaft

2012. gada vasara - Piņķu draudzes vizīte Amelungsbornā

Bildē: klostera bibliotēka.


Bildē: Hildeshaimas sv. Miķeļa baznīca;
priekšplānā mācītāji: A. Krauliņš, M. Štanke un A. Smuidris.