Iesvētības

Tie, kas vēlas pievienoties draudzei, laulāties, kristīties vai apgūt ticības pamatus, ir sirsnīgi aicināti pievienoties.

Daudzi iesākumā uzskata iesvēti par nevajadzīgu Baznīcas vai mācītāja uzliktu ierobežojumu noteiktu svētdarbību veikšanai Baznīcā. Mūsdienu modernajā sabiedrībā mums liekas, ka arī Dieva nams ir tāds īpašs superlielveikals, kurā es varu ieiet un paņemt ko vēlos, bez nekādām saistībām, bez nekādiem ierobežojumiem. Tādēļ daudzi ir neapmierināti, ka jāapmeklē iesvētes mācība jeb konfirmācijas nodarbības.

Vārdā konfirmācija slēpjas latīņu valodas īpašības vārds firmus. Tas nozīmē stiprs, tāds uz kuru var paļauties. No tā izrietošais darbības vārds confirmare līdz ar to nozīmē stiprināt, nostiprināt, apstiprināt.

Iesvētes mācība ir ticības stiprināšana!

Kad mazu bērnu atnes pie kristības viņa ticību apņemas stiprināt viņa vecāki un krustvecāki. Taču bērnam kļūstot par jaunieti ir jāsāk pašam savs ticības ceļš un tādēļ pašam jāmācās savu ticību apliecināt, pašam jāmācās dzīvot kristīga cilvēka dzīvi – lūgšanās, draudzē un dievkalpojumā.

Dzīve ticībā, nav dzīve zinot, ka eksistē Dievs, tā ir dzīve attiecībās ar šo Dievu. Lai spētu Dievu labāk saprast, lai spētu iedziļināties Viņa Dēla Jēzus Kristus lielajā nopelnā un sagatavotos Sv.Vakarēdiena saņemšanai, mums nepieciešama šī stiprināšanās ticībā.

Latvija, līdz ar visu postpadomju valstu bloku ir unikālā situācija, jo ir uzaugušas paaudzes, kurām mācīja ienīst Baznīcu un Dievu un tagad jau ir uzaugušas paaudzes, kuras nekad nav redzējušas baznīcu no iekšpuses!

Mēs gaidām iesvētes mācībās ikvienu, kurš vēlas padziļināt savas attiecības ar Dievu un Viņa vienpiedzimušo Dēlu – Jēzu Kristu!

Iesvētībā var nākt no 12.gadu vecuma. Ja neesat kristīti, tad iesvētes mācība būs vienlaicīgi arī sagatavošanās sv.Kristībai.

Iesvētes mācība mūsu draudzē ietver sevī 21 bezmaksas nodarbības darbadienu vakaros, apm. 1-1,5 stundu garumā.

Uz pirmo nodarbību noskaidrojiet no saviem tuviniekiem, vai, kad un kurā baznīcā esat kristīts.

Gaidām jūs!Informācija un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem no LELB mājaslapas:

Iepazīsti Baznīcas mācību un apliecini savu ticību, kļūstot par pilntiesīgu draudzes locekli!

Iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši.

‍Ar kristībām kristījamais tiek uzņemts par Kristus Baznīcas locekli. Ar iesvētībām iepriekš kristītais tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena. Tikai iesvētītiem Baznīcas locekļiem ir tiesības tikt pieaicinātiem par krustvecākiem kristībās.

Kas nepieciešams, lai tiktu kristīts un tiktu iesvētīts?
Uzziniet par nākošo iesvētes mācības kursu tuvākajā luterāņu baznīcā un piesakieties to apmeklēt. Kursa apmeklēšana paredz arī regulāri piedalīties draudzes dievkalpojumos. Pēc iesvētes kursa pabeigšanas, dievkalpojumu apmeklēšanas un iepazīšanās ar draudzes dzīvi, jums būs pārrunas ar draudzes mācītāju. Pie kristībām un iesvētībām kandidāti tiks pieņemti, ja būs apguvuši iesvētes kursā paredzēto un spēs apliecināt, ka viņu pārliecība un nodoms ir dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, kā to māca Baznīca.

Vēlos saņemt kristības, bet kādēļ tiek runāts arī par iesvētībām?
Laikos, kad gandrīz visi tika kristīti bērnībā, pieaugušo kristības notika reti, un tādēļ, runājot par kristībām, parasti tika domātas bērnu kristības. Šādos gadījumos vecāki un krustvecāki sola bērnu kristīgi audzināt, lai, bērnam pieaugot, viņš varētu savu ticību iesvētībās apliecināt personīgi. Saņemot kristību vēlākos gados, kristījamais pats apliecina savu ticību, sola dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, tādēļ parasti tajā pašā dievkalpojumā šādi kristījāmie tiek arī iesvētīti.

Esmu cienījamos gados, bet neesmu kristīts/iesvētīts? Vai arī uz mani attiecas tādas pašas prasības kā uz gados jaunākiem ļaudīm?
Šodienas situācijā Latvijā ir parasts, kad iesvētes kursu apmeklē arī vecāka gadagājuma cilvēki. Nav neparasts, ja kopā ar mazmeitiņu kristību saņem arī vecmāmiņa. Dažāda gadagājuma ļaudis iesvētes grupās ir parasta prakse.

Cik ilgs ir tipisks iesvētes mācības kurss?
Iesvētes mācības kursu pēc LELB apstiprinātām prasībām vada draudžu mācītāji. Mācītāji arī organizē šo kursu, lai spētu minētās prasības izpildīt. Iesvētes kursa ilgums visbiežāk ir aptuveni trīs mēneši.

Vai iesvētes mācības kursu var apgūt neklātienē?
Kristības, iesvētības nozīmē pievienošanos Baznīcai un lokālai draudzei. Nav iespējams apliecināt pievienošanos Baznīcai un draudzei, ja kandidāts nav iepazinies ar dievkalpojumiem un draudzes dzīvi. Ja kristību, iesvētību kandidāts nespēj apmeklēt iesvētes mācības kursu baznīcā kādu nepārvaramu šķēršļu, piemēram, smagas slimības dēļ , tad palūdziet mācītājam ieteikt risinājumu šai problēmai.

Vai pēc kristībām un iesvētībām man būs jāpieder draudzei, kurā kristījos, iesvētījos?
Jā, pēc kristībām, iesvētībām kandidāts būs arī uzņemts par draudzes locekli draudzē, kurā saņēma kristību un/vai iesvētību. Kristības un iesvētības prasa solījumu dzīvot kristīgu dzīvi, kas ietver līdzdalību draudzes dzīvē. Dodoties dzīvot uz citu vietu, draudzes locekļi pāriet uz draudzi, kura viņiem ir pieejama.