Koncertu vēsture

Koncertcikls „MŪZIKA PIŅĶU BAZNĪCĀ”
aizsākās ar grandiozu koncertu
2006.gada 29.janvārī, svētdien, plkst. 18.00

 Koncertciklu ievadīja M.A.Šarpantjē "TE DEUM", kuru atskaņoja Babītes jauktais koris "ATSKAŅA", diriģentes Gintas Pētersones vadībā. Muzicēja Jāzepa Vītola LMA studentu kamerorķestris. Solisti: G.Davidčuka, A.Krauja, L.Kinča, J.Vizbulis, R.Kandalincevs, J.Ozols, Zaiga Lazdiņa (ērģeles, klavesīns).
Laikam ejot, esam varējuši saņemt  bagātīgas garīgās mantas mūzikā:

2006.gadā notikuši 18 koncerti,
2007.gadā - 15 koncerti,
2008.gadā - 11 koncerti,
2009.gadā - 9 koncerti.
Tai skaitā ir notikuši Babītes Mūzikas vidusskolas un Babītes bērnu dārza „Saimīte” koncerti.

2008.gada 25.decembrī pēc Ziemsvētku dievkalpojuma dievnamā 30 min. koncertu sniedza ģimenes stīgu trio - Kristīne, Margarita un Roberts BALANAS. Vienreizēji apdāvināti jaunieši!

Mēs esam pateicīgi Babītes novada pašvaldībai par kultūras dzīves nepieciešamības apziņu un atbalstu koncertu izrīcībai, bez kura nevarētu notikt tik daudz skaistu un labi apmeklētu koncertu. 

Piņķu Jāņa draudzes Dievnams ir akustiski un garīgā ziņā ļoti pateicīga vieta koncertu rīkošanai. Labais klausītāju apmeklējums apliecināja šādu koncertu vajadzību, tāpēc liela pateicība Babītes novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu.

Aicinām koncerta apmeklētājus ziedot pēc iespējām. Pamatojot Jūsu ziedojuma nepieciešamību, mēs vēlamies teikt, ka Jūsu ziedojums ir paredzēts tikai koncertu izdevumu segšanai (ziediem un cienastam māks-liniekiem, elektrībai, siltumam, svecēm, baznīcas telpas kopšanai, programmu sagatavošanai u.c.). Jāapzinās, ka arī grīdu krāsošanai un iespējamiem citiem sīkiem remontdarbiem sakarā ar telpas pastiprinātu noslodzi, būs nepieciešami līdzekļi.

Babītes novada pašvaldības piešķirtie līdzekļi ir paredzēti tikai  koncertu apmaksai. Tādēļ, Jūsu ziedojums koncertu pārējo izdevumu segšanai ir ļoti svarīgs. Šie koncerti nav peļņas pasākums un draudze no tiem negūst nekādu materiālu labumu. Prieks un gandarījums ir par to, ka gaišās un mājīgās telpas tiek izmantotas, lai cilvēkiem dāvātu gaismu dvēselēm, prieku un svētību! Paldies par Jūsu sapratni.Vienmēr aicinām visus padomāt par to, 
ka mums ir dāvāta vienreizēja iespēja, 
kā dāvanu no Dieva saņemt ko skaistu un 
nav jāmaksā liela nauda vai jādodas uz galvaspilsētu, 
bet tepat, mūsu pagastā, 
skaistajā Dievnamā, skan skaista mūzika.

Pateicība draudzes ērģelniecei GINTAI PĒTERSONEI un novada domei.