Pavasara un vasaras fotogalerija

Iesvētes dievkalpojums 2013. gada 2. jūnijā.Tikšanās ar draudzes pērminderiem, kas kalpojuši draudzē vairāk kā 30 gadus; abiem šobrīd ir 82 gadi.

Talka Babītes Annas baznīcā. Uzpošam baznīcu Vasarsvētku dievkalpojumam.Interesanta satikšanās. Baznīcas zvanu tornī atradām sikspārni. Domājām, ka miris, bet nē, tikai gulēja.

Deivids Maikls Kariljo ciemojas Piņķu draudzē. Deivids Maikls Kariljo ir luterāņu mācītājs, misionārs, pedagogs, rakstnieks un mūziķis no Kalifornijas, kas koncerttūrēs apceļojis visu Ameriku, runājot par cerību un dziedināšanu. Uzrakstījis grāmatu, kas tulkota arī latviešu valodā, un vada seminārus par paša piedzīvoto ADHD (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu). (29. aprīlis)
Iesvētes dievkalpojums. Mūsu jaunie, mīļie draudzes locekļi, kuri bija ārpus Latvijas, tad, kad notika lielais iesvētes dievkalpojums. (29. aprīlis)

Sestdien, 27. aprīlī Lielā Talkas diena Piņķu baznīcā un tās apkārtnē.