Dievkalpojums Mātes dienāSirsnīgi aicinām uz Mātes dienas dievkalpojumu šosvētdien 11.00 Piņķu sv.Jāņa baznīcā.

Dziedās Aija Veismane

P.S. Mācītāja Andra sprediķu audioversija atrodama šeit: http://www.pinkudraudze.lv/p/macitaji.html