Novembris 2014


NOVEMBRA PLĀNS DRAUDZĒ

8.novembris, sestdiena- Draudzes lielā rudens talka

9.novembris – Dievkalpojums

16.novembris – Dievkalpojums valsts svētkos, svētdienas skola bērniem

18.novembrī – Valsts svētku dienā, mācītāja pieņemšanas stundas nenotiek

23.novembrī – Mūžības, jeb Mirušo piemiņas svētdiena, Muzikāls dievkalpojums, bez sv.Vakarēdiena, degsim svecītes mūžības vainagā mirušo piemiņai, kā arī pēc dievkalpojuma dosimies uz kapsētām aizdegt svecītes uz mūsu mīļo kapu kopiņām.

29.novembrī – Draudzes Adventa ieskaņas pasākums – Mācītājmuižas izremontēto telpu ievētīšana, interesanta lekcija un mācītāja Andra vārdadienas un 11. ordinācijas gadadienas svinēšana.


30.novembrī – 1.Advents – muzikāls dievkalpojums, muzicē-Laura Treide-Plaude (vijole) un Inga Sarkane (ērģeles)