Mācītājs pieņems Mācītājmuižā


Ar 12.janvāri draudzes mācītāja birojs atradīsies Mācītājmuižā, Dzilnuciemā. šādas pārmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu mācītājam atbilstošas telpas un vietu draudzes dokumentācijai. Tam visam mazā sakristeja baznīcā ir kļuvusi par mazu. Bez tam sakristeja vajadzīga svētdienas skolai un citām draudzes darbībām. Ar mācītāju baznīcā var satikties svētdienās vai pēc telefoniskas vienošanās.

Kā atrast?