Jaunums – tematiski sprediķi


Laiks skrien ļoti ātri un drīz – 5.aprīlī klāt būs Lieldienas  - Kristus Augšāmcelšanās svētki! Gavēņa un ciešanu laiks, kurš iesākas ar Pelnu trešdienu, kura šogad iekrīt 18.februārī ir pārdomu laiks, kurā cenšamies netrakot, bet pārdomāt Dieva un ticības vietu un nozīmi savā dzīvē. Šogad aicinu jūs to darīt apmeklējot tematiskos sprediķus, kuros iedziļināsimies pravieša Jesajas sacītajā Vecajā Derībā un ieraudzīsim, kā viņš pravieto par Kristus atnākšanu un ciešanām mūsu labā, daudzus tūkstošus gadu pirms šiem notikumiem.

1.februārī: Jesajas 43:1-7 – “Tu esi man vērtīgs”
8.februārī: Jesajas 44:1-5 – “Marķējums”
15.februārī: Jesajas 45:1-8 – “Sadragājot durvis”

22.martā: Jesajas 49:1-6 – “Viens vārdiņš to spēj aizdzīt”