Kā jaunā baznīca tapa

Dažreiz gadiem ilgi raugoties uz kaut ko, nemaz neiedomājamies ka var būt savādāk. Mūsu baznīca teju vai pilnīgi jaunus vaibstus ieguvusi pēc logu atbrīvošanas un to nomazgāšanas!
Bez tam no zemes izaudzis jauns ūdensvada pievads, lai atjaunotu ūdensapgādi baznīcā!
Māra un logs
Bedre ūdensvada ievadam
Jaunais dzīvā ūdens avots
Vakar altāris - šodien kancelei ir jātop spodrai
Atkal Māra un logs
Viedi vīri, kuri māk atrast dzīvā ūdens straumes
Galvenais ir drošība
Arī āra darbi bija svarīgi. Paldies Marijai un Rūtai