Piņķu draudze pārgājusi uz jauno Dziesmugrāmatu.
Ar pagājušo svētdienu, 27.septembri mūsu Piņķu sv.Jāņa draudze uzsāka dievkalpojumos lietot jaunizdoto LELB Dziesmugrāmatu!