2. Adventa ieskaņas koncerts - G.F. Hendelis Piņķos