Piņķu sv. Jāņa baznīcas ugunsgrēka sekas27.09.2018.

Pēc intensīva dažādu veidu ekspertu darba vakar visas dienas garumā, Piņķu sv.Jāņa draudze ir veikusi pirmās aplēses par torņa ugunsgrēkā radītajiem zaudējumiem un tālāko rīcību. Apsekojot baznīcu redzams, ka uguns bija jau no torņa iekļuvusi baznīcas bēniņos, taču Dieva žēlastības un ugunsdzēsēju profesionālās rīcības rezultātā uguni izdevās apstādināt. Kā apstiprināja draudzes ērģelnieks Jānis Pelše, ērģeles nav cietušas, taču mitruma radītos bojājumus varēs redzēt tikai vēlāk. Draudzes kalpotājiem vakar pēcpusdienā izdevās daļēji atjaunot elektroapgādi baznīcā un ieslēgt apkures sistēmu, lai baznīca varētu sākt izžūt pēc glābšanas darbiem. Dievkalpojumi dievnamā nenotiks vismaz līdz 15.oktobrim. Šajā laikā visi dievkalpojumi un svētdarbības tiks veiktas draudzei piederošajā Babītes sv.Annas baznīcā.

Kā informēja būvuzraugs un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperti, baznīcas torņa pamatkonstrukcijas atrodas salīdzinoši labā stāvoklī un nebūs jādemontē, bet tiks attīrītas un pastiprinātas, un pēc tam varēs sākties jumta seguma uzklāšanas darbi tornim. Jau tuvākajās dienās turpināsies pārējā jumta seguma maiņa. Darbi ir jāpaveic līdz gada beigām.

Ugunsnelaimes rezultātā pieaugs izdevumi torņa rekonstrukcijas projektā un ir radušies jauni izdevumi, baznīcas iekštelpu remontdarbiem. Draudze rēķinās ar papildu izdevumiem vismaz 50 tūkstošu eiro apmērā, taču šādu līdzekļu pašai draudzei nav un tā aicina sabiedrību finansiāli atbalstīt dievnama atjaunošanu. Draudze arī apsver iespēju rīkot labdarības koncertus. Var ziedot draudzes kontā vai, ja ziedotāji vēlas saņemt likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides, draudzes Nodibinājumam - SLO organizācijai “Labo iniciatīvu fonds”. Norāde – Baznīcas remontam.

Piņķu sv.Jāņa ev.lut. draudze, Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV 2107, Reģistrācijas Nr.: 90000660517, SEB banka, Konta Nr. LV39UNLA0003000701117
Nodibinājums „Labo iniciatīvu fonds”
Reģistrācijas Nr. 40008230912
Banka AS „Swedbank”
Konta Nr. LV48HABA0551040343878