Lucernārijs Klusajā otrdienā (atskats) - 04.04.2023.

Senatnē Jeruzālemes kristieši nedēļas trešajā dienā, skaitot no svētdienas, 10. stundā (pēc mūsu laika plkst.: 16:00) pulcējās Olīvkalna Eleonas dievnamā, lai sveču gaismā svinētu un uzklausītu Kunga Jēzus mācības, kuras šajā dienā Viņš teica Saviem mācekļiem, sēžot ar viņiem Olīvkalna alā. Uz to norāda Jēzus vārdi: “pēc divām dienām būs Pashas svētki un Cilvēka Dēls tiks nodots krustā sišanai.” (Mt. 26:2)

Vēlāk (ap 4. gs.) uz šīs Olīvkalna alas uzcēla Eleonas dievnamu. Tur, bīskaps, atdarinot Kungu Jēzu un sēžot šajā alā kopā ar draudzi, lasīja tai priekšā Kunga vārdus, kas minēti Mateja evaņģēlijā. Pēc garā lasījuma, draudze lūdza Dievu, bīskaps svētīja ticīgo draudzi, atlaida to, un visi gāja no Olīvkalna atpakaļ savās mājās, vēlai naktij iestājoties.

Tā arī mēs, līdzīgi mācekļiem un pirmajiem kristiešiem, pulcējāmies Piņķu baznīcā, lai svinētu notikumu, kas īstenojās divas dienas pirms Pashas svētkiem, un sveču gaismā uzklausītu Kunga vārdus, pārdomātu tos un lūgtos ar tiem, tādā veidā īstenojot Lectio divina jeb dievišķo lasīšanu.

Foto: Kristīne Kazāka