Bībeles lasīšanas plāns - GARĪGĀS DZĪVES sadaļā

Bībeles lasīšana ir svarīga garīga disciplīna, kurā mēs uzņemam sevī Dieva Vārdu, kas stiprina mūsu ticību, dod izpratni par Dieva gribu un sagatavo mūs Dieva apsolījumu saņemšanai.

Tāpēc draudzes mājaslapā, GARĪGĀS DZĪVES sadaļā esam izveidojuši Bībeles iknedēļas lasīšanas plānu, kas atvieglotu mūsu draudzes locekļiem Bībeles lasīšanu ikdienā.

Mēs draudzē katru nedēļu lasām kādu noteiktu Bībeles fragmentu un tiekamies svētdienā pēc dievkalpojuma, lai kopā ar draudzi pārrunātu nedēļas fragmentu.