Mācītāja Andreja Irbes amatā ievešanas dievkalpojums Babītes svētās Annas baznīcā (29.04.2023.)

Mācītājs Andrejs Irbe 2017. gadā kļuva par evaņģēlistu un tika nosūtīts kalpot Piņķu draudzē, lai atbalstītu iepriekšējo draudzes mācītāju Andri Krauliņu viņa kalpošanā, lai gūtu prasmes un iemaņas publiskā kalpošanā, kā arī lai tiktu skolots citās mācītāja amata lietās. 2020. gadā viņu ordinēja par mācītāju un mūsu draudzē turpināja pildīt palīgmācītāja funkcijas. Sakarā ar mācītāja Andra Krauliņa pāriešanu kalpot Katlakalna draudzē, š.g. 29. aprīlī, Babītes sv. Annas baznīcā, svinīgā introdukcijas dievkalpojumā, diecēzes palīgbīskaps Rinalds Grants, iepriekšejā mācītāja Andra un iecirkņa prāvesta Arņa Eltermaņa klātienē, ieveda amatā mācītāju Andreju kā Piņķu sv. Jāņa draudzes pastāvīgo mācītāju. Pēc dievkalpojuma visi bija aicināti uz sadraudzību, lai baudītu zupu un kliņģeri, un pēc brangām pusdienām Annas koku skolā notika Jūrmalas iecirkņa sapulce, kurā apsprieda gada laikā notikušo LELBā un iecirknī.

Pateicamies visiem kalpotājiem un draudzes locekļiem par šīm svinībām, kurās varējām baudīt savstarpēju sadraudzību un Dieva mīlestību Vārdā un Sakramentā.

Foto: Anita Pilsētniece; Jānis Amols; Līvija Elstiņa