JŪNIJA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2023)

ZIŅOJUMI:

1. Aicinām uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS) – tā ir sagatavošanās kristībām un iesvētībām, kā arī garīgās izziņas un Dieva iepazīšanas skola. Nākošais mācību kurss sāksies 5. septembrī!!! Pieteikšanās ir atvērta!!! Aicinām arī draudzes locekļus un kalpotajus atbalstīt iesvētāmos un dalīties ar viņiem savā ticības pieredzē.

2. Bībele mūs bieži pamudina uz kalpošanu Dievam un šim pamudinājumam vēlamies atsaukties arī mūsu draudzē. Lai dievnams būtu tīrs un sakopts, un dievkalpojumi varētu notikt sakoptā vidē, aicinām kalpotājus altāra kopšanas un pērminderu kalpošanās. Kā arī, lai draudzes saimniecības darbi tiktu sakārtoti, aicinām kalpošanā lietvedības nozarē un draudzes saimnieku. Lūdzam šīs kalpošanas paturēt savās ikdienas aizlūgšanās. Ja vēlaties piedalīties kādā no minētajām kalpošanām, lūdzam pieteikties pie mācītāja.

3. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

4. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

5. Esam iesākuši pulcēties uz Bībeles lasīšanu svētdienās pēc dievkalpojuma!!! Tā ir alternatīva Bībeles stundai, kuras galvenais uzdevums ir nevis izlasīt Bībeli, bet to lasīt un pārdomāt – kādu MĀCĪBU Dievs mums māca caur noteiktu Bībeles fragmentu, kuru mācītājs iepriekšējā svētdienā ir sagatavojis un izdalījis; kādu PATEICĪBU, GRĒKSŪDZI un LŪGŠANU noteiktais Bībeles fragments mūsos izraisa – un šādā veidā mēs visas nedēļas garumā izlasām vienu Bībeles fragmentu, lai svētdienās pēc dievkalpojuma sanāktu un dalītos savās pārdomās. Tā ir iespēja mūsu draudzes iesvētāmajiem apgūt Bībeles lasīšanu un gūt atziņas no ticībā pieredzējušākiem draudzes locekļiem. Kā arī šāda Bībeles lasīšana mums dotu iespēju sadraudzības svētdienās pavadīt laiku ne tikai ēšanā, bet arī pārrunās par Bībelē lasīto. Ikviens ir aicināts un laipni gaidīts!!! Bībeles lasīšanas plāns ir atrodams mūsu mājas lapas "Garīgās dzīves" sadaļā.

Lai priecīgs un Dieva svētīts jūnijs!!!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudze