Jāņa Kristītāja dzimšanas dienas IESVĒTĪBU dievkalpojums (18.06.2023.)

Jānis Kristītājs, Zaharijas un Elizabetes dēls, piedzima priesteru ģimenē. Zaharijam par Jāņa dzimšanu brīnumainā veidā pavēstīja Kunga eņģelis (Lk.1:5-23), un Jāņa dzimšanai par godu viņa tēvs Zaharija dziedāja slavas himnu Dievam. (Lk.1:67-79) Šo slavas himnu pazīst ar nosaukumu "Benedictus", kuru mēs dziedam vēl šodien katrā rīta lūgšanā kā Evaņģēlija dziedājumu.

Jāņa dzīves notikumi un viņa mācība ir zināmi no visiem četriem Evaņģēlijiem. Jūdejas tuksnesī, netālu no Jardānas upes, Jānis Kristītājs sāka sludināt par atgriešanos no grēkiem, par grēku nožēlu un par Kristības mazgāšanos uz grēku piedošanu, sacīdams, norādot uz Kungu Kristu: "Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku." (Jņ. 1:29) Jānis nosodīja hērodiešu valdnieku amorālo dzīvi, kā rezultātā Galilejas tetrarhs Herods Antipa lika Jāni arestēt un ieslodzīt milzīgajā Mahaera cietoksnī pie Nāves jūras, kur Jānim nocirta galvu. (Mk. 6:17-29)

Jāni Kristītāju piemin un godina kā cilvēku, kurš ar savu sludināšanu norādīja uz "Dieva Jēru" un "sagatavoja ceļu" Mesijas atnākšanai Jēzus personā.

Šajā dievkalpojumā tika iesvētīti un mūsu draudzei piepulcināti 7 jauni draudzes locekļi, kuri noslēdza savu iesvētes mācību Garīgās Izaugsmes skolā. Kā arī pie mums ciemojās viesi no Somijas luterāņu baznīcas, prāvesta Jorma Niinikoski vadībā, kurš teica svētku uzrunu. Pēc dievkalpojuma draudze pulcējās uz sadraudzību, kuras ietvaros Somijas luterāņu baznīcas pārstāvji iepazīstināja ar sevi. Pateicamies visiem kalpotājiem par kopā būšanu un sadraudzības nodrošināšanu. Tas viss atklāj Dieva labestību un mīlestību uz mums un mūsu vidū!!!

Foto: Iesvētāmo ģimenes locekļi un atbalstītāji