Mācītāja pārdomas par AUGUSTA lozungu (2023)

Tu esi mans palīgs, un Tavu spārnu ēnā es līksmojos."
(Ps. 63:8)

PĀRDOMAS: Mīļā draudze, 63. psalma pierakstītāja sirds pārplūst ar slavēšanu un pateicību, atzīstot Dievu par savu palīgu. Tādā pašā veidā arī mēs katrā vakara vai nakts lūgšanā atzīstam Dievu kā mūsu pastāvīgi klātesošo Palīgu, īpaši grūtību brīžos, lūdzoties ar 91. psalma vārdiem: "Viņš [Dievs] Tevi sedz ar saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts." (Ps. 91:4) Dzīve var būt sarežģīta un neparedzama, taču mēs gūstam mierinājumu, apzinoties, ka savās cīņās neesam vieni. Visuvarenais Dievs, kas radījis debesis un zemi, stāv mums blakus kā mūsu mīlošais patvērums un aizsargs. (Ps. 91:9)

Caur psalma vārdiem "Tavu spārnu ēnā es līksmojos" (Ps. 63:8), Dievs izraisa mūsos drošības un siltuma sajūtu, to pašu atgādinot mums arī Evaņģēlijā ar Viņa Dēla Jēzus vārdiem: "Cik bieži Es gribēju sapulcināt vienkopus tavus bērnus, kā putns pulcina mazuļus zem saviem spārniem." (Mt. 23:37) Kā putnu māte sapulcina savus mazuļus zem saviem spārniem, lai pasargātu tos no ļaunuma, tā arī mūsu debesu Tēvs katru svētdienu mūs aicina un sapulcina uz dievkalpojumiem, lai apklātu mūs visus kopā ar Viņa mīlestību un gādību Vārdā, kuru dievkalpojumos lasām un uzklausām, un Sakramentos. Mēs piedzīvojam Dieva sargājošo spārnu pajumti katru dienu lūgšanās, bet tieši baznīcā, dievkalpojumos, mēs piedzīvojam šo Dieva sargājošo spārnu pajumti, kurā rodam arī mierinājumu, atpūtu no garās nedēļas laicīgajiem darbiem un trokšņiem, un spēku, lai stātos pretī dzīves pārbaudījumiem. Paliekot mājās vienatnē, šīs lietas mums paiet garām.

Taču aplūkosim arī citu šī psalma panta aspektu. Dziedāšana ir prieka un slavas izpausme. Neskatoties uz grūtībām, ar kurām psalmu pierakstītājs saskarās, viņš priecājas par minēto Dieva sargājošo klātbūtni. Tāpēc arī mēs dziedam psalmus un Baznīcas dziesmas, lai dzīves pārbaudījumos šie psalmi un dziesmas mums visu laiku atgādinātu būt pateicīgiem Dievam par daudzajiem veidiem, kādos Viņš mūs uztur un apgādā, un lai slavētu Viņu par palīdzību, kuru ikdienā no Viņa saņemam.

Šī mēneša lozunga psalms liek mums pārbaudīt savas sirdis un pārdomāt mūsu attiecības ar Dievu. Vai meklējam Viņu katru dienu lūgšanās (no rīta un vakarā) kā mūsu palīdzības un spēka avotu, vai arī paļaujamies tikai uz savām spējām un resursiem, aizmirstot, ka arī tie ir Dieva doti? Vai grūtības sastopam ar mazdūšību, vai tomēr ar sirdīm, kas ir Dieva slavas un paļāvības pilnas uz Viņa vadību mūsu dzīvēs? Vai ikdienas skrējienā atvēlam laiku Dievam, nākot uz dievkalpojumiem, lai taptu Viņa spārnu apsegti un gūtu mierinājumu, atpūtu un spēku, vai tomēr izvēlamies dzīvot bez Viņa, laupot sev šīs Dieva dāvanas?

Atcerēsimies, ka Dieva uzticība pastāv mūžīgi un Viņa mīlestībai nav robežu, taču padziļinot attiecības ar Viņu jau minētajos veidos, mēs kopjam savu ticību sanākot visiem kopā – kopā dziedam psalmus un Baznīcas dziesmas Dieva spārnu ēnā  baznīcā, dievkalpojumos, un kopā piedzīvojam prieku un mieru, kuru var sniegt tikai Viņš.

Šis psalms atgādina mums par Dieva pastāvīgo klātbūtni mūsu dzīvēs un par Viņa vēlmi būt mūsu palīdzība un patvērums. Pieņemsim šo Dieva aicinājumu meklēt Viņu katrā dievkalpojumā ar visu savu sirdi un dvēseli, apzinoties, ka Viņa mīlošajā apskāvienā mēs rodam spēku sastapt jaunu dienu ar cerību un prieku. Āmen!

Kristus mīlestībā,
Mācītājs Andrejs