Draudzes kapsētas

Sākot ar 2023. gada 1. augustu Piņķu un Babītes Annas kapi vairs nepiederēs LELB Piņķu sv. Jāņa draudzei un pilnīgai apsaimniekošanai tiks nodoti Mārupes novada pašvaldībai!!!

Jautājumos par kapa vietas piešķiršanu ģimenes kapu izveidošanai vai jauna apbedījuma izveidošanai ģimenes kapavietā aicinām vērsties ar iesniegumu pašvaldības īpašumu pārvaldē, Piņķos, Centra ielā 4.

Iesniegumu var iesniegt :

  1. - Pašvaldības īpašumu pārvaldē Centra ielā 4, Piņķos
  2. - klientu apkalpošanas centros Centra ielā 4, Piņķos un Daugavas ielā 29, Mārupē
  3. - ar e-parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv

Iesniegumu veidlapas pieejamas:

  1. - Pašvaldības īpašumu pārvaldē Centra ielā 4, Piņķos
  2. - klientu apkalpošanas centros Centra ielā 4, Piņķos un Daugavas ielā 29, Mārupē
  3. - pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā "Sabiedrība/Mirušo apbedīšana/Babītes un Salas pagasti"

Tālrunis informācijai – 67687149