Bērnudārza "Saimīte" bērnu čaklās rokas

  2011. g. 29. aprīlī bērnudārza "Saimītes" vecākās un sagatavošanas grupas bērni devās talkā uz vēsturisko Piņķu baznīcu. Paldies "Saimītes" vadītājai un skolotājām un metodiķei par ideju un tās realizēšanu kopīgajā talkā.