Novembris Piņķu draudzē

Svētdien, 3.novembrī - Bērnu un ģimeņu dievkalpojums 11.00

Svētdien, 17. novembrī - dievkalpojumā dziedās Vīru koris Tēvija

Svētdien, 24.novembrī - Mirušo piemiņas jeb mūžības svētdiena, degsim svecītes pieminot mūsu mūžībā aizsauktos tuviniekus, pēc dievkalpojuma dosimies uz kapsētām, aizdegt svecītes tur.