Unikāls atradums Lāčplēša dienas un Valsts svētku priekšvakarā


Rīgas sv.Jāņa baznīcā 2013.gada 9.novembrī remontdarbu laikā atrasta piemiņas plāksne. Piemiņas plāksne pieder Piņķu sv.Jāņa draudzei un tā atgādina par Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa un toreizējā aizsardzības (kara) ministra ģenerāļa Jāņa Baloža apmeklējumu Piņķos, Babītes novadā 1939. Gada 23.maijā. Šajā dienā notika mūsu valsts vēsturē nozīmīgo Piņķu kauju, kas risinājās 1919.gada 22-23.maijā 10 gadu piemiņas pasākums. Svinīgajā dievkalpojumā Valsts prezidents K.Ulmanis deva jaunu vārdu Piņķu baznīcai. Līdz tam tās nosaukums bija Piņķu sv.Nikolaja baznīca. Prezidents to pārdēvēja par Sv.Jāņa baznīcu.
Par kaujām. 1919.gada 22. maijā atjaunojās uzbrukums ar mērķi atbrīvot galvaspilsētu Rīgu no lieliniekiem. Kopā ar pulkveža Baloža brigādi uzbrukumā bija jāpiedalās vācu landesvēram, krievu kņaza Līvena nodaļai un Vācijas dzelzs divīzijai. Lai gan pie Dzilnām likās, ka līdz Rīgai nopietnu kauju nebūs, tomēr pie Piņķiem Baloža brigāde negaidot sastapās ar jaunu sīvu pretestību, kas   prasīja daudz laika un lielu spēku iesaistīšanu. Lieliniekiem nācās steigšus atkāpties. Kā nemirstīgu piemiņu šai kaujai, tās dalībniekiem, it sevišķi kaujās kritušajiem cīnītājiem par tēvzemi, Piņķos tika atklāts piemineklis, lai nākamajām paaudzēm vēstītu par brīvības cīnītāju varoņgaru un tēvzemes mīlestību.    
Šīm kaujām veltīto pieminekli Kārlis Ulmanis atklāja 1939. gada 23.maijā. 1951. gadā to nopostīja.
Piņķu un Rīgas sv. Jāņa baznīcu ilggadējais mācītājs, prāvests Jānis Liepiņš bija parūpējies par plāksnes demontāžu un noslēpšanu Rīgas sv.Jāņa baznīcā.
Piņķu sv. Jāņa draudze tuvākajā laikā atgūs šo plāksni un rosinās tās novietošanu atpakaļ pie dievnama sienas Piņķu kauju 95. gadadienā 2014.gada 23.maijā.