Nakts dievkalpojums


Pirmo reizi pēdējās piecgades laikā noteikti, Piņķu sv.Jāņa draudzē notiks Lieldienu sagaidīšanas nakts dievkalpojums. Tas sāksies sestdien 22.30.

Šis dievkalpojums saucas Lieldienu vigīlija (lat. vigilare- būt nomodā). Dievkalpojuma pirmsākumi meklējami pirmo kristiešu lūgšanās ar kurām viņi sagaidīja lielos Baznīcas svētkus- Ziemassvētkus, Lieldienas, Vasarsvētkus. Šodien šī tradīcija saglabājusies Ziemassvētku svētvakara dievkalpojumos un Lieldienu nakts vigīlijā. Pirmie kristieši kopā sapulcējušies pavadīja visu Lieldienu nakti, lai tumsā gaidītu Kristus, kā pasaules gaismas atnākšanu. Šis dievkalpojuma veids piedzīvojis savu renesansi Eiropā 19./20.gs., pie mums Latvijā atgriezies liturģiskās atjaunotnes laikā pēc 1990.gada.