140 gadu jubileja bildēs

P.Brūvers - lūdziet!

Dievnams skaisti sapušķots
Garšīgi - pašā centrā māc. Arnis un ev. Mārtiņš

Jubilejas kliņģeris

Ēdam, runājam, ēdam!