Draudzes pasākumi vasarā

Jūnijs-augusts
Piņķu sv.Jāņa draudzē
Maijs
Piektdien, 30.maijā 19.00 -  Boemlo kora (Norvēģija) un Atskaņa kora sadraudzības koncerts
Jūnijs
Svētdien, 1. jūnijā 11.00 – Dievkalpojumā dzied Rīgas sv.Jāņa draudzes koris.
Svētdien, 8.jūnijā 11.00 – CITĀDS DIEVKALPOJUMS, VASARSVĒTKU IESVĒTĪBU DIEVKALPOJUMS SV.ANNAS BAZNĪCĀ
Tātad dievkalpojums nenotiek Piņķu sv.Jāņa baznīcā Piņķos, bet sv.Annas baznīcā uz Liepājas šosejas pretī Annas kapiem.
Uzmanību! No 9-11.jūnijam mācītājs mācību seminārā Saldū, 10.jūnijā pieņemšana nenotiek.
Svētdien, 15.jūnijā 11.00 Iesvētību dievkalpojums sv.Trīsvienības svētkos
No 19.jūnija līdz 10.jūlijam mācītājs Andris atvaļinājumā, tas nav iemesls lai neapmeklētu dievkalpojumus.
22.jūnijā – dievkalpojums NENOTIEK
Jūlijs
No 10.jūlija līdz 31.augustam mācītājs pieņem pēc telefoniskas vienošanās vai svētdienās pēc dievkalpojuma, mācītāja pieņemšana otrdienās nenotiek.

Otrdien, 8.jūlijā 18.00 Mūsu māsu draudzes, Hamburgas Otmaršenes draudzes kora koncerts Piņķu draudzē, pēc tam sadraudzība. Otmaršenes draudze savulaik ir aktīvi iesaistījusies un savākusi daudz līdzekļu mūsu dievnama restaurācijai.

Svētdien, 27.jūlijā – Kapsētas svētki Piņķu un Annas kapos. Dievkalpojums baznīcā NENOTIEK.
No 31.jūlija līdz 2.augustam Luterāņu Baznīcas dienas Cēsīs. Pieteikties un info pie mācītāja, līdz 1.jūlijam.

Augusts
3.augustā – brīvdabas dievkalpojums Baznīcas dārzā – muzicē Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas kluba pūtēju orķestris – ciemojas māsu draudze no Berlīnes


31.augustā – ekumēnisks dievkalpojums Babītes novada svētkus atklājot