Kā jaunās durvis tapa!

2014.gada augustā tika uzsākts un 5.oktobrī pabeigts Piņķu sv.Jāņa baznīcas ārdurvju restaurācijas projekts.