Kur izbaudīt sakrālo mūziku Lielā Gavēņa laikā?
Lielā Gavēņa laiks kristīgajā pasaulē saistās ar pestītāja ciešanām un nāvi pie krusta, liekot cilvēkiem aizdomāties par ticību un nodevību, grēku un nožēlu, ciešanām un uzupurēšanos, līdzjūtību un piedošanu. 

Šī dramatisma caurstrāvotā bībeles tēma ir sevišķi spēcīgi iemiesojusies sakrālajā mūzikā, iedvesmojot ievērojamākos komponistus radīt iespaidīgākos un emocionāli piesātinātākos skaņdarbus (pasijas, Stabat Mater u.c.) pasaules mūzikas vēsturē. 

Īpašas šī žanra pērles ir pareizticīgās baznīcas mūku un ģeniālo krievu komponistu radītie Lielā Gavēņa laika dziedājumi vīru korim.

Latvijas Pareizticīgās baznīcas vīru koris "Logos" virspriestera Joana Šēnroka vadībā aicina Jūs izbaudīt šīs mūzikas noskaņas Piņķu Sv. Jāņa baznīcā, Skolas ielā 15, Piņķos Lielajā Piektdienā, 25. martā pl. 18:00.