APRĪĻA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2023)

ZIŅOJUMI:

1. Bībele mūs bieži pamudina uz kalpošanu Dievam un šim pamudinājumam vēlamies atsaukties arī mūsu draudzē. Lai dievnams būtu tīrs un sakopts, un dievkalpojumi varētu notikt svētā glītumā, aicinām kalpotājus altāra kopšanas un pērminderu kalpošanās. Kā arī, lai draudzes saimniecības darbi tiktu sakārtoti, aicinām kalpošanā draudzes saimnieku. Lūdzam šīs kalpošanas paturēt savās ikdienas aizlūgšanās. Ja vēlaties piedalīties kādā no minētajām kalpošanām, lūdzam pieteikties pie mācītāja.

2. Gavēņa laikā esam iesākuši pulcēties uz vakara lūgšanām – vesperēm – un turpināsim tās arī turpmāk katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā.

3. Gavēņa laiks ir bijis īpašs arī ar to, ka esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

4. Ar 19. martu esam iesākuši pulcēties uz Bībeles lasīšanu svētdienās pēc dievkalpojuma!!! Tā ir alternatīva Bībeles stundai, kuras galvenais uzdevums ir nevis izlasīt Bībeli, bet to lasīt un pārdomāt – kādu MĀCĪBU Dievs mums māca caur noteiktu Bībeles fragmentu, kuru mācītājs iepriekšējā svētdienā ir sagatavojis un izdalījis; kādu PATEICĪBU, GRĒKSŪDZI un LŪGŠANU noteiktais Bībeles fragments mūsos izraisa – un šādā veidā mēs visas nedēļas garumā izlasām vienu Bībeles fragmentu, lai svētdienās pēc dievkalpojuma sanāktu un dalītos savās pārdomās. Tā ir iespēja mūsu draudzes iesvētāmajiem apgūt Bībeles lasīšanu un gūt atziņas no ticībā pieredzējušākiem draudzes locekļiem. Kā arī šāda Bībeles lasīšana mums dotu iespēju sadraudzības svētdienās pavadīt laiku ne tikai ēšanā, bet arī pārrunās par Bībelē lasīto. Ikviens ir aicināts un laipni gaidīts!!!

5. Aicinām draudzes locekļus arī uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS) atbalstīt iesvētāmos un dalīties ar viņiem savā ticības pieredzē. Kursa noslēgumā Iesvētības Jāņa Kristītāja dzimšanas dienā – 18. jūnijā.

Lai priecīgs un Dieva svētīts aprīlis!!!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudze